Linkkejä omaishoitoon

 

  • Palveluopas: Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry julkaisee vuosittain palveluoppaan, joka on suunnattu omaishoitajille ja omaishoitajien kanssa työskenteleville ammattilaisille. Oppaassa on aakkosjärjestyksessä luettelo yhteiskunnan tarjoamista tuista ja palveluista.
  • Minäkö omaishoitaja: Ensitieto-oppaan tarkoitus on pysäyttää tarkastelemaan sitä, miten elämä on muuttunut läheisen ihmisen sairastuttua tai vammauduttua tai kun lapsi on saanut yllättävän diagnoosin.
  • Tunnistatko omaishoitajan? OMA-ryhmän tuottamassa oppaassa pohditaan keinoja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja omaishoitajien vuorovaikutuksen parantamiseksi. Mukana on tietoa omaishoidosta ja kuvaus omaishoidon tilanteesta Suomessa.
  • Opas omaishoitajalle selkokielisenä: Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry (Polli) ovat julkaisseet selkokielisen oppaan omaishoitajille.
  • Opas omaishoitajalle venäjänkielisenä – Справочник для тех, кто ухаживает за близкими: Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry (Polli) ovat julkaisseet venäjänkielisen oppaan omaishoitajille.
  • A guide for carers in simple English – Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry (Polli) ovat julkaisseet opas omaishoitajalle englanninkielisenä.
  • Guides in other languages. Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry (Polli) ovat julkaisseet oppaita omaishoitajalle eri kielillä.