Sherborne –liikuntaa lapsille ja vanhemmille

Kuvaus tapahtumasta:

Sherborne -liikunta on Brittiläisen Veronica Sherbornen kehittelemä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevaa liikuntaa. Liikuntaharjoitteilla tuetaan lapsen kehityksellisiä oppimisvalmiuksia, sosioemotionaalis-ten sekä motoristen taitojen kehittymistä. Rauhoittuminen ja rentoutuminen kuuluvat myös tärkeänä osana harjoitteluun. Liikkuen yhdessä lapsen kanssa autetaan lasta kehittymään niin, että hän hakee itseohjautuvasti tarvitsemiaan kokemuksia ja löytää oman tavan oppia asioita. Tuntemalla oman kehonsa niin kuin kodikseen saa lapsi rohkeutta käyttää luovuutta ja olla tärkeä rakastettu oma persoonansa.

Sherborne -liikunta ei ole menetelmä vaan ajattelutapa, jota voi helposti toteuttaa myös kotona, ulkona, leikkikentällä, vedessä, päivittäisten toimintojen yhteydessä, sillä siihen ei tarvita muita välineitä kuin oma keho. Opitaan siis yhdessä havainnoimalla ja tekemällä.

Tutustuminen menetelmään muodostuu kahdesta osiosta: teoriaosuus vanhemmille maanantai 7.8. klo 17.00–19.00 ja käytännön harjoitteita yhdessä lapsen kanssa tiistaina 8.8. klo 17.00–19.00.

ILMOITTAUDU tämän linkin kautta: https://www.kyselynetti.com/s/Sherborne

Mukaan pääsee 10 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautuessa ilmoittaudutaan molempiin iltoihin. Kurssi on maksuton! Kokoonnumme Ommaiskortteerissa, Isokatu 47. katutaso sekä sään salliessa harjoituksia voidaan tehdä myös Ainolan puistossa.

 

Lisätietoja:

Tuokioden ohjaaja: Sari Kuivas, fysioterapeutti, NDT –terapeutti, Sherborne -liikunnan kouluttaja