Yhdistyksen hallitus vuonna 2017

Varsinaiset jäsenet:

Taina Pitkänen-Koli

Taina Pitkänen-Koli, puheenjohtaja

Olen ollut mieheni omaishoitaja. Siinä yhteydessä tutustuin Oulun seudun omaishoitajat – yhdistyksen toimintaan. Myös kunnan luottamushenkilönä olen käsitellyt omaishoitoasioita. Olen eläkkeellä. Katson että taustastani johtuen minulla on paljon annettavaa yhdistykselle. Hallituksen jäsenenä haluan tehdä yhdistystä ja omaishoitotyötä tunnetuksi. Haluan saada yhdistyksen ja kunnan tiiviimpään yhteistyöhön keskenään.

Elsa Väyrynen

Elsa Väyrynen, varapuheenjohtaja

Omaishoitoon liittyvät asiat ovat tulleet tutuiksi työskennellessäni eri sosiaalialan järjestöissä. Kotona omaishoitotilanne on ”oven raossa”, pistäytyy välillä jo vähän sisäpuolellekin. Olen vapaaikäinen. Omaishoitoon ja omaishoitajuuteen liittyvät asiat ovat tärkeitä hyvinvointikysymyksiä ja koin mielekkääksi tulla mukaan toimintaan. Lisäksi Oulun seudun yhdistys on ollut pitkään omalla alallaan ja alueellaan sekä myös valtakunnallisesti innovatiivinen tekijä, joten sekin houkutteli vapaaehtoiseksi, eli hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenenä olen sitoutunut yhdistyksen tavoitteisiin omaishoitajien aseman parantamiseksi ja tukemiseksi. Koska omaishoitajien ja hoidettavien määrät tulevat lisääntymään, toivon osaavani edistää yhdistyksemme kasvamista yhä enemmän vaikuttavaksi osaksi kansalaisyhteiskuntaa.

Urpo Unnbom

Urpo Unnbom

Olen 32-vuotiaan kehitysvammaisen Jussi-poikani omaishoitaja. Olen eläkkeellä, työuran olen tehnyt taloushallinnon johtotehtävissä eri yrityksissä. Tuon hallitustyöskentelyyn kehitysvammaisen lapsen vanhemman, isän, omaishoitajan ja myös yksinhuoltajan näkökulmaa.
Haluan edistää hallituksessa omaishoitajuuden ja etäomaishoitajuuden esillä pitämistä ja tunnetuksi tekemistä. Hyvinvoiva Perhe-projektin ohjausryhmän kautta tuen omaishoitajaperheiden hyvinvoinnin edistämistä.

Kaisu Rundelin

Kaisu Rundelin

Toimiessani sosiaalityöntekijänä Oulun kaupungin vammaispalveluissa omaishoidon tukeen liittyvät palveluasiat kuuluivat työtehtäviini. Olen eläkkeellä virkatyöstäni, mutta teen vielä jonkin verran alani asiantuntijatehtäviä.

Olen mukana hallitustyöskentelyssä, sillä omaishoito palvelukokonaisuutena kiinnostaa. Tutustuin yhdistyksen toimintaan työni puolesta jo yli 15 v. sitten ja koen toiminnan erittäin merkittävänä. Yhdistys toimii helposti saavutettavana palveluna kuntalaisille. Yhdistys antaa monenlaista tietoa, tukea ja vie asioita tarvittaessa eteenpäin virkamiehille ja päättäjille. Yhdistys on eräänlainen omaishoitoasioiden tietopankki.

Hallituksen jäsenenä haluan edistää mm. omaishoidon lainsäädäntöön ja edunvalvontaan liittyviä asioita, sekä omaishoitoasioita eteenpäin vieviä innovatiivisia ja merkittäviä hankkeita.

 

Marja Kevajarvi

Marja Keväjärvi

Olen viime vuosina tutustunut moniin omaishoitajiin työni kautta. Omaishoitajien työnohjausryhmiin osallistuneet ovat avanneet monia näkökulmia omaishoidon arkeen ja tämän päivän ongelmiin. Näissä ryhmissä on naurettu yhdessä heleimmät naurut ja vuodatettu myös surun kyyneleitä. Haluankin omalla toiminnallani ja läsnäolollani sekä osaamisellani tukea ja auttaa omaishoitajien jaksamista ja pyrin järjestötyön kautta vaikuttamaan omaishoitajien olosuhteiden parantamiseen. Olen toiminut useissa erilaisissa järjestö- ja kunnallisissa luottamustehtävissä ja motiivaattorinani toimii toisista ihmisistä välittäminen ja usko yhdessä vaikuttamisen voimaan. Työskentelen asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa.

 

Varajäsenet:

Marjukka Kontio

Marjukka Kontio

Tutustuin Oulun seudun omaishoitajat yhdistykseen ja sen toimintaan useita vuosia sitten ollessani mieheni omaishoitaja. Kiinnostus omaishoitajien asioihin ja asemaan heräsi jo tuolloin. Nyt eläkeläisenä olen osallistunut yhdistyksessä erilaisiin vapaaehtoistehtäviin, hallitustyöskentely on yksi niistä. Lisäksi toimin entisten omaishoitajien Vertaisvoimaa-kerhon vetäjänä. Työskentelemällä hallituksessa pyrin edistämään nykyisten omaishoitajien asemaa omien kokemuksieni kautta. Hallitustyöskentely on kiinnostavaa, vaativaakin, mutta varsinkin asioiden edetessä suotuisasti, se antaa uutta puhtia ja paljon iloa.

 

Arja Björnholm

Arja Björnholm

Olen tehnyt omaishoitoon liittyviä työtehtäviä sosiaalityöntekijänä v.2009-2012. Niihin kuuluivat palvelusuunnitelmien laatiminen, omaishoidontuenpäätökset, tilapäishoitoon liittyvät järjestelyt yms. Nykyiseen työhöni liittyen myös tässä tulevat omaishoidontuen asiat joskus vastaan. Tällä hetkellä toimin Oulun seutukunnassa sosiaali- ja potilasasiamiehenä. Olen mukana hallitustyöskentelyssä, koska omaishoidettaville pitäisi olla asianmukaisia ja sopivia tilapäishoitopaikkoja tarjolla.

Riitta Typpo

Riitta Typpö

Olen tehnyt pitkään yhteistyötä yhdistyksen erilaisten projektien parissa ja seurannut tiiviisti yhdistyksen toimintaa sen alkuvuosista alkaen. Arvostan yhdistyksen pitkäjänteistä ja innovatiivista työtä omaishoitoon monipuolisiin hankkeisiin ja projekteihin liittyvissä asioissa. Haluan omalla panoksellani jatkaa hyvää yhteistyötä ja tuoda hallitustyöskentelyyn oman erityisosaamiseni kehitysvammaisuuteen ja perhetyöhön liittyvissä asioissa. Etäomaishoitajuus liittyy arkeeni siten, että toimin yhdessä sisarusteni kanssa etäomaishoitajana iäkkäälle äidilleni. Olen myös mukana HYPE Hyvinvoiva Perhe- hankkeenohjausryhmässä.