Artikkeleita omaishoidosta

Uutisia etäomaishoivasta

Etäomaishoivaa käsitellään monissa lehtiartikkeleissa. Asia on noussut julkisuuteen ja herättänyt keskustelua ennen kaikkea siitä tehdyn tutkimuksen tiimoilta. Vaikka kaikki artikkelit eivät käytä etäomaishoitaja-termiä, on usein kysymyksessä juuri etäomaishoiva.