Anneli Kiljunen onnittelee Oulun seudun omaishoitajat ry:tä

Lämpimät onnittelut Oulun seudun omaishoitajat ry:lle

Omaishoitoa on ollut kautta historian, mutta sitä on systemaattisesti kehitetty vasta 1990-luvulta alkaen järjestöjen aloitteesta. Syynä tähän oli, ettei meillä ollut lainsäädäntöä, joka olisi huomioinut omaishoitajan tekemän työn ja läheisen hoidon. Omaishoitajat aktivoituivat ja perustivat yhdistyksiä eri puolella Suomea tukemaan omaishoitajien arkea, hyvinvointia ja edunvalvontaa. Oulun seudun omaishoitajat ry syntyi ensimmäisten järjestöjen joukossa 20 vuotta sitten.

Yhdistys on ollut alusta alkaen aktiivinen ja halunnut kehittää omaishoitoa ja kotona asumista erilaisten hankkeiden ja vapaaehtoistyön avulla. Tavoitteena on ollut panostaa omaishoitajien hyvinvointiin ennaltaehkäisevästi mm. kotikuntoutuksen avulla. Luotiin RAY:n tuella ennaltaehkäisevä kotikuntoutuksen malli tukemaan hoidettavan toimintakykyä ja omaishoitajan hyvinvointia. Tavoitteena oli tukea perhettä kokonaisvaltaisesti, vahvistaa perheen voimavaroja vaikeissakin omaishoitotilanteissa. Malli sai erityistä huomiota myös valtakunnallisesti. Tämän lisäksi on ollut useita omaishoitajien arkea tukevia hankkeita, joissa taustalla on aina ollut tavoite parantaa omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia.

Omaishoidon kehittämistyötä ja edunvalvontaa on tärkeää tehdä eri tasoilla, mutta erityisen tärkeää on, että ihminen saa tarvittavan tuen läheltä päivittäiseen arkeen. Tätä tärkeää työtä te olette tehneet ja teette edelleen tukemalla omaishoitajia heidän erilaisissa elämän tilanteissa. Vuorovaikutuksen, vertaistuen ja arjen tukemisen merkitys meidän jokaisen elämässä on suuri. Tämä työ on yhdistysten perustehtävää, josta ei tule tinkiä. Paikallisella tasolla voimme kehittää ihmisille parempia, juuri heille kohdistettuja toiminta- ja tukimahdollisuuksia. Yhdistyksen tärkeä tavoite on aina toimia ajassa ja omaishoitajien tarpeita kuullen. Näin Oulun seudun omaishoitajat ry on aina toiminut.

Lämpimät onnittelut Oulun seudun omaishoitajille hienosta työstä omaishoitajien hyväksi ja toivotan teille kaikille iloa, intoa ja menestystä myös seuraaville vuosille.

Anneli Kiljunen

Posted in Vieraskynä, Yleinen.