Omaisena etäällä -logo

Dynamo Oulu mukana tukemassa OMAISENA ETÄÄLLÄ –kampanjaa

OMAISENA ETÄÄLLÄ –kampanjaan on etsitty yhteistyökumppaneita monipuolisesti. Yksin emme saa ääntämme kuuluviin, joten verkostoituminen on meidän tapamme saada näkyvyyttä ja äänipohjaa asiallemme etäomaishoitajien tukemiseksi. Samalla nostamme esille tahoja, jotka haluavat olla tukemassa omaishoitoa ja etäomaishoivaa.

Yksi yhteistyökumppaneistamme on oululainen urheiluseura Dynamo Oulu. 2010 perustettu seura sai alkunsa lapsuudenajan kaverinporukan halusta löytää mielekästä ja sosiaalista toimintaa, joka ylläpitää kaverisuhteita. Sittemmin seuran hyvä ilmapiiri houkutteli paljon uusia pelaajia ja tällä hetkellä seura tarjoaa harrastuspuitteet kahdelle miesten joukkueelle.

Dynamon perusajatus on alusta alkaen ollut tarjota kaikille – erilaisista lähtökohdista ponnistaville ja eri elämäntilanteissa oleville – mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Tähän mennessä Dynamon toiminta on aktivoinut jo suuren määrän oululaisia nuoria miehiä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.

Nimetön liite 00082

 

Nämä oululaiset miehet tukevat etäomaishoivaa koko kilpailukauden kantamalla pelipaidoissaan OMAISENA ETÄÄLLÄ –logoa. Seuran jäseniä on myös mukana käynnistämässä kampanjaa Oulun Ideaparkissa 21.11.2014 klo 13.00–19.00, Etäomaishoiva ei ole vain naisten asia, vaikka tyypillinen etäomaishoitaja onkin nainen. Me kaikki huolehdimme läheisistämme, joten voisi sanoa, että etäomaishoiva kuuluu meille kaikille. Omalta osaltaan Dynamo on mukana oululaisen hyvinvoinnin tukemisessa myös ydintoiminnoillaan.

Dynamoa voidaan kuvailla ns. matalan kynnyksen seuraksi, johon on helppo liittyä esimerkiksi:

  • Kun oma taloudellinen tilanne on haastava, eikä rahaa harrastuksiin välttämättä löydy
  • Kun vanhemmalla iällä on herännyt kipinä kokeilla tai aloittaa uudelleen säännöllinen liikuntaharrastus joukkuelajien parissa
  • Kun nuoren into ja kiinnostus harjoitella päivittäin hiipuu, mutta halua jatkaa urheilun parissa on
  • Kun lapsi tai nuori ei syystä tai toisesta pärjää omanikäistensä joukossa tai peliaikaa ei riittävästi tule ja kehitys uhkaa hidastua
  • Kun muuttaa Ouluun muualta esim. töiden tai opiskeluiden perässä ja sosiaaliset piirit ovat vielä pienet
  • Kun haluaa huolehtia omasta kunnostaan seurassa, jossa kaikkia arvostetaan ja kannustetaan

”Tulevaisuudessa Dynamo Oulu haluaa luoda yhteistyön tekemisen kulttuuria Oulun seudun urheiluseurojen ja yhdistysten välille. Erityisesti nuorten kohdalla eri toimijoiden yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta kaikille löytyy omien tavoitteidensa mukainen harrastusympäristö. Ikävuosien 15–19 välillä moni lopettaa kilpaurheilun kuin seinään. ”, kertoo Vesa Karjalainen, yksi perustaja jäsenistä.

Karjalaisen mielestä Ouluun tarvittaisiin toimija, joka antavaa mahdollisuuden harrastaa urheilua ilman liian suuria harjoitusmääriä tai liiallista kilpailuhenkeä. Tällainen toimija Dynamo Oulu haluaa olla. Haluamme omalta osaltaan olla kehittämässä myös urheilullista puolta suomalaisessa urheilussa. Harrastustoiminnan ohella kilpailupuolella on vielä paljon kehitettävää mm. harjoittelukulttuurissa. Ennen kaikkea kilpa- ja harrastustoiminnan kehittäminen toisiaan tukeviksi toiminnoiksi vaatii töitä.

”Koemme, että seuramme toiminta on itsessään yhteiskuntavastuullista toimintaa. Tarjoammehan monelle nuorelle aikuiselle mahdollisuuden edistää omaa hyvinvointia. Olemme panostaneet siihen, että kaikki tekeminen on laadukasta. Seurassamme on mukana muun muassa fyysisen harjoittelun ammattilaisia. Pystymme siis tarjoamaan tukea kokonaisvaltaisesti terveelliseen elämään ja määrätietoiseen harjoitteluun.”

Syy miksi olemme mukana OMAISENA ETÄÄLLÄ – kampanjassa, on että haluamme seurana olla mukana lisäämässä tietoisuutta etäomaishoitajuudesta.

Me Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset yhdistyksessä olemme iloisia, että Oulusta löytyy ihmisiä ja tahoja, jotka haluavat ottaa yhteiskunnallista vastuuta ja edesauttaa hyvinvointia.

Kirjoittanut: Marjo Pekonen

 

Suomessa on yli 65000 ihmistä, jotka huolehtivat omaisistaan etänä. Me tuemme heitä.

 

Posted in Etäomaishoiva.