Edunvalvontaa ja vaikuttamista

Nyt kun tämä kummallinen vuosi on kääntymässä lopuilleen, voidaan katsoa taaksepäin ja miettiä, millä tavalla koronavuosi on näkynyt yhdistyksen tekemässä edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä.

Vierailut kunnanvaltuustoissa

Yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä päätti jo vuoden 2019 lopussa, että vuonna 2020 toteutetaan kaikkien toiminta-alueen kuntien valtuustoihin vierailut, joissa kerrotaan vuonna 2019 tehdyn selvityspyynnön tuloksista kunnittain. Kysyimme siis vuonna 2019 kaikilta kunnilta seuraavia asioita:

  • Minkä verran on tullut omaishoidon tuen hakemuksia jaoteltuna ikäryhmittäin (omaishoidon tuen hakija eli hoidettavat) 0-18 vuotiaat, 18-65 vuotiaat ja yli 65-vuotiaat?
  • Minkä verran on tehty kielteisiä päätöksiä jaoteltuna ikäryhmittäin?
  • Millä perusteilla kielteisiä päätöksiä on tehty?
  • Minkä verran on tehty määräaikaisia sopimuksia?
  • Kuinka monta prosenttia omaishoitajista pitää omaishoidon tuen vapaita jaoteltuna ikäryhmittäin?

Heti maaliskuussa kävi selväksi, että emme saa sovittua kevään aikana vierailuja yhteenkään kuntaan koronan vuoksi, siispä lähestyimme myöhemmin uudelleen kuntia. Iloksemme voimme todeta, että nyt syksyn aikana pääsemme vierailemaan kaikissa kahdeksassa kunnassa. Kuntavierailuille osallistuu työntekijöiden lisäksi hallituksen jäseniä. Näiden käyntien annista kerromme seuraavissa Kortteeriuutisissa, vuoden 2021 alussa.

Omaishoitajien jaksaminen kevään aikana

Kun Oulun kaupungissa suljettiin keväällä koronaepidemian vuoksi omaishoitajien vuorohoitopaikat sekä päivätoiminta, toiminnanjohtaja kävi useita keskusteluja asiasta vanhustyön johtajan kanssa, hyvässä hengessä. Yhdistys oli siis koko ajan tietoinen missä mennään ja milloin palvelut oli tarkoitus uudelleen käynnistää. Toiminnanjohtaja kirjoitti tällöin myös yleisöosastopalstoille huolestaan, joka koski omaishoitajien jaksamista sekä vuorohoitopaikkojen sulkemisesta aiheutuvia ongelmia omaishoitoperheissä.

Rahoitushuolia ja säästöjä

Toinen, yhdistystoiminnan rahoitusta koskeva uhkakuva, kävi todeksi kun rahoittajamme STEA ilmoitti keväällä, että rahapelituotot tulevat laskemaan huomattavasti koronan seurauksena.
Tästä seuraisi järjestöille se, että Veikkauksen kautta jaettavien avustuksien määrä tulisi laskemaan huomattavasti. Jo siinä vaiheessa toiminnanjohtaja kirjoitti alueemme kansanedustajille huolestaan. Samaa huolta hän toi uudestaan esiin kansanedustajille elokuussa sähköpostitse sekä allekirjoittamalla aiheesta kirjoituksen usean muun järjestötoimijan kanssa Kalevan yleisöosastolle syyskuun alkupuolella. Onneksi tämä huoli poistui ainakin ensi vuoden osalta, kun Suomen hallitus päätti syksyn budjettiriihessään kompensoida Veikkauksen tuottojen laskun
edunsaajille eli järjestöille.

Oulun kaupunki ilmoitti ikäihmisten palveluihin kohdistuvista säästöistä elokuun lopussa. Tähänkin reagoitiin nopeasti; toiminnanjohtaja oli yhteydessä vanhustyön johtajaan ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaan, saadaksemme vahvistuksen sille, että säästöt eivät kohdistu omaishoitajiin. Tähän asiaan liittyen tomitettiin myös hyvinvointilautakunnalle toiminnanjohtajan ja yhdistyksen puheenjohtajan laatima vetoomus, joka lähetettiin myös usean lehden mielipidepalstalle julkaistavaksi.

Yhdistyksen vaikuttamistyötä

Vuoden aikana on tehty myös valtakunnallista vaikuttamistyötä, kun yhdistys on antanut Omaishoitajaliitolle lausuntonsa asiakasmaksulakiuudistukseen sekä sote-uudistukseen liittyen,
omaishoitajien näkökulmasta. Vuoden aikana toiminnanjohtaja oli myös kutsuttuna edustajana Oulun kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman 2021-2030 päivitystyössä, tuoden ohjelmaan omaishoitajia koskevia näkemyksiä.

Vuoden lopulla alkaa kaksi uutta työryhmää, joihin toiminnanjohtaja on kutsuttu: Omaishoitajaliiton seutukuntapohjainen yhteistyöryhmä sekä Oulun kaupungin ikääntyvien ehkäisevän päihdetyön toimenpideohjelman laatimistyöryhmä. Seutukuntapohjaisessa yhteistyöryhmässä tehdään muiden maakunnan omaishoitajayhdistysten kanssa maakunnan tason vaikuttamistyötä. Uudessa Oulun kaupungin työryhmässä tuodaan esille omaishoitajuuden näkokulmaa ehkäisevään päihdetyöhön liittyen. Näihin teemoihin palataan ensi vuoden puolella tarkemmin.

Mikäli sinulla on edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön liittyviä ajatuksia tai huolenaiheita, ota rohkeasti yhteyttä toiminnanjohtaja Minnamaria Salmiseen, puh. 040 5665 865 tai minnamaria.salminen@osol.fi

Posted in Ajan hermolla and tagged , , .

One Comment

  1. Valtio myönsi kunnille 60 miljoonaa josta piti käyttää omaishoitajaperheiden tukemiseen . Miten paljon Oulu sai ja miten omaishoitajaperheitä tuettiin käytännössä? En ole itse havainnut mitään lisätukea enkä kuullut jonkun saaneen.

Comments are closed.