Etäomaishoitajille

Kaukana, mutta niin lähellä

Suomessa etäomaishoiva on vielä osin tuntematon hoivamuoto, vaikka etäomaishoitajat ovat merkittävä hoivaa antava ryhmä. Etäomaishoitajia on Suomessa noin 65 000.
Tulevaisuudessa etäomaishoiva lisääntyy ihmisten liikkuvuuden ja väestön ikääntymisen myötä. Etäomaishoivaa annetaan jo nyt satojen kilometrien päähän tai jopa toiseen maahan.

Katso Kaukana, mutta niin lähellä -videomme etäomaishoivasta: