Indeksikorotukset omaishoidon tuen palkkioihin

Vuoden 2016 omaishoidon tuen ja sijaishoidon palkkioiden indeksikorotukset ovat tulleet voimaan. Vuosittain omaishoidon tuen ja sijaishoidon palkkiot korotetaan indeksikorotuksella, joka tänä vuonna on noin 0,73 prosenttia. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 387,49 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 774,98 euroa kuukaudessa.

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan toteuttaa toimeksiantosopimuksella. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden ja korotus tehdään myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Omaishoidon lakisääteisestä vapaasta omaishoidettavan omavastuu nousee vuonna 2016 enintään 11,50 euroon.

Posted in Yleinen.