Kannanotto työikäisten omaishoitajien tukemisesta liittotasolla

Omaishoitajaliitto on voimakkaasti tuonut esiin omaishoitajuuden monia kasvoja. Kuitenkin liiton strategiassa ja mm. internet-sivuilla puhutaan hyvin vähän työikäisistä lastaan tai puolisoaan hoitavista omaishoitajista. Heistä puhutaan yläkäsitteellä ”erityistilanteessa olevat omaishoitajat”, eikä käsitettä ole kunnolla avattu. Koska esim. erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat harvoin mieltävät itseään omaishoitajiksi, olisi sitäkin tärkeämpää nostaa tätä omaishoitajaryhmää esiin. Tällöin he itse ja myös yhteiskunnalliset toimijat tunnistaisivat heidät omaishoitajiksi. Omaishoitotilanteet ovat hyvin moninaiset. Kuitenkin edunvalvonta- ja vaikuttamistyössään Omaishoitajaliitto ei juuri tuo esiin työikäisiä puolisoaan tai lastaan hoitavia omaisia. Esimerkiksi liiton oppaat puhuvat omaishoitajuudesta lähinnä ikääntyvien hoidettavien näkökulmasta. Rahkeet riittää- hanke taas kehittää vain ikääntyviä hoitavien työikäisten omaisten tukea ja edunvalvontaa.

Paikallisyhdistyksissä on jo pidempään kehitetty tapoja tukea lastaan hoitavia omaisia. Liitto on viime aikoina levittänyt erilaisissa koulutuksissa paikallisyhdistysten osaamista muille omaisyhdistyksille, mutta suuremmissa linjoissa tämä ei näy. Liiton tulee viestinnässään selkeämmin markkinoida paikallisyhdistysten toimintaa. Liiton internetsivuilla tulee olla esillä paikallisyhdistysten työikäisille lastaan tai puolisoaan hoitaville omaishoitajille kohdennettua toimintaa. Myös somenostoja paikallisyhdistysten toiminnasta tulee lisätä. Näin omaishoitajat löytävät yhdestä paikasta kaiken työikäisille kohdennetun toiminnan. Samalla myös muut yhdistystoimijat löytävät sieltä helpommin samanlaista työtä tekeviä kumppaneita.

 

Toimenpide-ehdotukset:

  1. Liitto on tasapuolisesti lapsiaan, puolisoitaan ja vanhempiaan hoitavien omaishoitajien asialla ja nostaa nämä asiat strategiatasolle asti.
  2. Liitto perustaa internetsivuilleen osion, jossa tuodaan esiin paikallisyhdistyksissä toimivat työikäisiä puolisoitaan ja lapsiaan hoitavia omaishoitajia tukevat toiminnat.

 

Kauhajoenseudun omaishoitajat ry
Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry
Lakeuden Omaishoitajat ry
Lasten omaishoitajat ry
Oulun seudun omaishoitajat ry

Kannanotto PDF-tiedostona

Posted in Ajan hermolla, Kannanotot ja edunvalvonta.