Kansanedustajat vierailulla – Omaishoidon edellytykset on turvattava

Elokuun lopulla saimme mieluisia vieraita yhdistykseen. Alueemme kansanedustajat vierailivat Oulun seudun omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa. Yhdistyksemme edunvalvontatyöryhmä päätti kevään kokouksessaan kutsua alueemme kansanedustajat koolle puhumaan ajankohtaisista omaishoitoa koskevista asioista.

Kutsutuista paikalle pääsivät Hanna Sarkkinen (vas.), Mari-Leena Talvitie (kok.) sekä Janne Heikkinen (kok.). Yhdistyksestä paikalla olivat työntekijät Minnamaria, Tiia, Heini sekä Salla ja hallitusedustajina puheenjohtajamme Taina Pitkänen-Koli sekä Kaisu Rundelin.

Keskustelu oli kaiken kaikkiaan hyvin vapaamuotoista ja myönteistä. Toiminnanjohtajamme Minnamaria Salminen esitteli Omaishoitajaliiton vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaaleissa 2019. Keskustelua kävimme muun muassa työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta sekä riittävistä määrärahoista, yhtenäisistä tukikriteereistä ja suuremmasta omaishoidon tuen määrästä;

”Omaishoitajaliitto vaatii, että työn ja omaishoidon yhteensovittamista tulee helpottaa. Tarvitaan valtion nimittämä omaishoidon ja työelämän yhteensovittamista kehittävä työryhmä, jossa on monialainen edustus myös työmarkkinaosapuolista. Työryhmän tulee laatia suositukset lainsäädännön kehittämiseksi.” (lähde Omaishoitajaliitto ry)

Tämä herätti kansanedustajien kesken keskustelua etäomaishoitajan määritelmästä, sillä useinhan juuri etäomaishoitajat ovat työssäkäyviä hoivatyötä tekeviä henkilöitä. Etäomaishoidon tukemattomuus yhteiskunnassamme kirvoitti myös kiinnostavia näkökulmia esiin. Keskustelimme yhdessä kotitalousvähennysmahdollisuudesta etäomaishoitajien läheisilleen ostamiin
palveluihin. Kotitalousvähennyksen käyttö on mahdollista tällä hetkellä, kun hoiva- tai hoitotyö kohdistuu samassa taloudessa asuvaan henkilöön tai lähisukulaiseesi, kuten esimerkiksi vanhempiin ja työ tapahtuu kotonasi tai lähisukulaisten kotona.

Keskustelua käytiin myös omaishoitajien suppeammista eläkekertymistä suhteessa työssäkäyvään kansalaiseen. Eläkelainsäädäntöä tulisi myös miettiä uudelta kannalta.

”Kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee tarjota omaishoitosopimus. Kriteereiden tulee olla samat kaikissa kunnissa tai maakunnissa. Lisäksi kuntien tai maakuntien mahdollisuus evätä omaishoidon tuki vetoamalla määrärahasidonnaisuuteen tulee poistaa.” (lähde Omaishoitajaliitto ry)

Tämä hallitusohjelmatavoite herätti keskustelua mm. omaishoidontuen kriteereistä. Esitimme, että omaishoidontuen kriteerien tulisi olla erilliset ikääntyneiden ja lasten osalta. Myös vapaapäiväjärjestelyjen, kuten harkinnanvaraisten vapaiden asiakasmaksuihin toivoimme kevennystä.

On aina suuri ilo ja hyödynnettävä tilaisuus tavata yhteiskuntamme päättäjiä. Heidän kauttaan yritämme rakentaa juuri sellaista yhteiskuntaa, minkä sopivaksi koemme. Ja koska omaishoito koskettaa lähes jokaista jossakin vaiheessa elämää omaishoitajana tai hoidettavana, on tärkeää pitää tästä yhteisestä asiasta huolta!

Salla Jämsén
Vastaava perhetyön kehittäjä

Posted in Ajan hermolla, Omaishoito, Vierailut and tagged .