Omaisena etäällä -logo

Kooste infotilaisuudesta työttömille ja työssä käyville omaishoitajille

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry ja Oulun kaupungin työllisyyspalvelut järjestivät marraskuun 6. päivä tiedotustilaisuuden työikäisille omaishoitajille. Tarjolla oli perustietoa omaishoitajien yhdistystoiminnasta, omaishoidon tuesta, etäomaishoitavasta sekä työllistämisen vaihtoehdoista.

Usein omaishoitajuuden käsite liitetään vain ikäihmisiin ja vaikkapa puolisoaan hoitavaan, jo itsekin ikääntyneeseen henkilöön. Hyvin moni hoitaa silti omaistaan jo työikäisenä, esimerkiksi lastaan tai vanhempaansa. Omaishoitaja voi käydä työssä ja saada myös erilaisia kunnallisia palveluita mahdollistamaan työssäkäyntiä. Kouluikäiselle lapselle on tarjolla aamu- ja iltapäivätoimintaa, alle kouluikäiselle päivähoitoa ja aikuisen tai ikäihmisen hoidettavan tarpeisiin on saatavilla esim. kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluita tai päivätoimintaa. Kuntien lisäksi monet yhdistykset ovat luoneet toimintoja, joilla tarjotaan apua erilaisiin omaishoitoelämäntilanteisiin.

Silloin kun omaishoitaja on työttömänä ja ilmoittautuu työnhakijaksi, voi käydä niin, että hänen mahdollisuuttaan kokoaikatyön vastaanottamiseen omaishoitajana tarkastellaan. Työmarkkinoille omaishoitajana lähtiessään kannattaakin miettiä oman palveluohjaajansa kanssa sitä, miten työnhaku ja työn vastaanottaminen voivat yhdessä omaishoidon kanssa onnistua ja miten omaisen hoito järjestetään toimivaksi työssäkäynnin kanssa.

Yksi mahdollisuus hoidon järjestämiseksi on myös työnantajaksi ryhtyminen. Yksityishenkilökin voi palkata hoivatehtävään työntekijän. Jos palkattavalla henkilöllä on siihen sopivat edellytykset, voi palkkauksen tueksi saada palkkatukea. Palkkatuen tarkoitus on edistää vaikeasti työllistettävän henkilön työllistymistä. Palkkatuen määrään ja ehtoihin on tulossa muutoksia vuoden alusta, joten voimassa olevat ehdot ja säännöt kannattaa tarkistaa työvoimaviranomaiselta ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Tärkeää on esimerkiksi muistaa, että palkkatuen ehdoton edellytys on, että työsuhde ei ala ennen sen myöntämistä. Kaavailtu lakimuutos ennustaa ensi vuodelle, että palkkatuen määrä on 30-50% palkkauskustannuksista ja sitä voi saada puolesta vuodesta vuoteen. Palkkatuen määrä ja kesto riippuvat työllistettävän henkilön työttömyyden kestosta.

Takavuosien siivousrinkien tapaan voisi olla myös mahdollista kerätä vaikkapa naapurustosta sopiva ryhmä omaishoidettavia tai vaikkapa kaukana omaisistaan asuvia vanhuksia ja palkata yhdessä työntekijä antamaan apua useampaan talouteen. Tällainen sopii tietysti parhaiten silloin, kun avun tarve ei ole päivittäin kovin suurta vaan esimerkiksi siivoukseen, kaupassakäyntiin, ulkoiluun tai muuhun vastaavaan liittyvää avuntarvetta. Miksipä ei myös lehdenlukua, kyläilyapua tai jotain muuta elämässä tarvittavaa tai toivottavaa apua ja tukea. Jos tämä vaihtoehto olisi sopiva, niin työvoimaviranomainen neuvoo ja auttaa työllistämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Kirjoittanut Annamari Ruddock

 

Suomessa on yli 65000 ihmistä, jotka hoivat läheisiään etänä. Me tuemme heitä.
Posted in Etäomaishoiva.