Kummiopiskelijatoiminnasta tukea omaishoitajan arkeen!

Me yhdistyksen työntekijät usein kuulemme omaishoitajilta, että he kaipaavat arkeensa ihan konkreettista tukea, jotta sen avulla mahdollistuisi esim. omaishoitajan viikoittainen harrastaminen tai pääsisi joskus ihan rauhassa vaikka kaupassa käymään. Joku voisi toki käyttää oman aikansa nukkumiseenkin. Oppilaitoksessa taas toivotaan opiskelijoiden saavan käytännönläheisiä harjoittelupaikkoja, jossa voi saada kokemusta aidoista tilanteista. Näin ollen molemmilla osapuolilla, sekä yhdistyksellämme että OAKK:lla oli yhteinen ”tahtotila” kummiopiskelijatoiminnalle, joten yhteistyötä oli helppo lähteä viemään eteenpäin.

Yhteistyön tuloksena syntyi Kummiopiskelijatoiminta, jota toteuttaa Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen (OAKK) lähihoitaja- sekä vanhus- ja vammaispalveluavustaja- koulutusten opiskelijat ja  kouluttajat kanta-Oulussa sekä Pudasjärvellä yhdessä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa. Kummiopiskelijatoiminta käynnistyi keväällä 2014.

Kummiopiskelijatoiminnan tavoitteena on, että omaishoidettavat saavat nimetyn kummiopiskelijaparin tai – kolmikon, jotka käyvät viikoittain perheessä antaen omaishoitajalle hetken hengähdystauon huolehtimalla omaishoidettavasta. Kummiopiskelijat tarjoavat virkistyksellistä toimintaa omaishoidettavalle.

Kummiopiskelijatoimintaa on tarjottu ihan kaikenikäisille omaishoidettaville, lapsesta ikääntyneisiin. Tänä keväänä tosin lapsiperheitä ei ole pystytty tukemaan, sillä lasten- ja nuorten opintoihin suuntautuvia ryhmiä ei ole ollut. Syksyllä 2015 kummitoimintaa voimme taas tarjota erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheisiin.

Kummiopiskelijatoiminnasta olemme saaneet hyvää palautetta sekä omaishoitoperheiltä että ammattilaisilta. Tämä toiminta on juuri sitä konkreettista tukea, jota omaishoitajat kaipaavat. Tämän toiminnan avulla mahdollistuu se, että omaishoitaja saa itselleen hieman omaa aikaa, jotta voi esim. hoitaa omia asioita, käydä kampaamossa/hoidattamassa itseään, käydä harrastuksissa tai vaikkapa mennä nukkumaan hetkeksi.

Omaishoitajat ovat kertoneet palautteessaan mm. seuraavaa: Vapaaehtoiset kummit ovat luotettavia. Kummiopiskelijat ovat olleet mukavia ja virkeitä. Kummiopiskelijakäynnit ovat olleet odotettuja ja käynnit ovat virkistäneet sekä omaishoitajan että omaishoidettavan arkea.

Kummiopiskelijatoiminta on toiminut suhteellisen vähän aikaa. Keräämme tästä toiminnasta palautteita, kehittelemme sitä paremmaksi ja luomme siitä toimintamallin Innokylään, jotta tätä toimintaa voisivat lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan myös muut yhdistykset ja toimijat omilla paikkakunnillaan. Toivotaan myös, että oppilaitokset ovat kiinnostuneita kummiopiskelijatoiminnasta, sillä tämän kautta opiskelijat saavat erittäin paljon konkreettisia käytännön kokemuksia ja muita oppimiskokemuksia, joita he tulevaisuudessa alan ammattilaisina tulevat tarvitsemaan.

Jos sinulla omaisestaan huolehtiva heräsi kiinnostus kummiopiskelijatoimintaan, ota yhteyttä yhdistykseemme. Kerromme mielellämme lisää!

Marja Heikkinen

Posted in Yleinen.