Lehdistötiedote

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry. sai Oikeusministeriön jakaman Demokratiapalkinnon kunniamaininnan!

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto jaettiin 30. maaliskuuta Suomi 100 -demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa Helsingissä. Palkinto annettiin kansalaisyhteiskuntaa edustaville toimijoille. Teemana oli tänä vuonna kumppanuus.

Demokratiapalkinnon Kunniamaininnan sai Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa, jonka on aidosti koettu lisäävän omaishoitajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Mallin todettiin toteuttavan kumppanuutta esimerkillisellä tavalla. Toimintatapaan kuuluvat kaksi kertaa vuodessa kaupungin eri alueilla järjestettävät Ommaisraadit, jotka kokoavat omaishoitajia, ammattilaisia ja viranhaltijoita, vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä, sekä eri järjestöjen edustajia yhteisen pöydän ääreen. Ommaisraateihin osallistuvat henkilöt laativat kehittämisehdotuksia Oulun kaupungin palveluista, omaishoitajan näkökulmasta. Toimintatapaan kuuluu, että nämä esitykset ja ehdotukset viedään Omaishoidon yhteistyöfoorumiin käsiteltäväksi.

Omaishoidon yhteistyöfoorumi koostuu Oulun kaupungin johtavista hyvinvointipalveluiden viranhaltijoista, joita ovat hyvinvointijohtaja, sosiaalijohtaja, terveyspalvelujohtaja, vanhustyönjohtaja sekä hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi mukana ovat Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. Omaishoidon yhteistyöfoorumi käsittelee Ommaisraatien tekemiä esityksiä, sekä pyytää Ommaisraadeilta kehittämisajatuksia ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Yhteistyöfoorumi vie tarvittaessa esitykset hyvinvointilautakunnan budjettiin.

Demokratiapalkinnon kriteerit täyttäviä ehdotuksia tuli Oikeusministeriölle 44.

Seuraavat Ommaisraadit ovat Kiimingin Senioritalolla klo 13–14.30 sekä 5.4. Kaakkurin asukastuvalla klo 18–19.30. Ommaisraadeissa aiheena on omaishoidon kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla osana ikäihmisten palveluiden kehittämisen kärkihanketta.

Lisätietoja antaa:

Toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen 0405665865

Posted in Yleinen.