Maaliskuun tahto – Välittäminen <3

12 tahtoa nettikampanja kertoo omaishoitajista, niin nykyisistä kuin entisistä. Kampanjan tarkoituksena on valottaa omaishoidon arkea ja paikallisten omaishoitoyhdistysten työtä. Kampanjassa on mukana kolme paikallisyhdistystä, joista jokainen täyttää v. 2018 20 vuotta. Nämä juhlavuottaan viettävät yhdistykset ovat Oulun seudun omaishoitajat ry, Joensuunseudun omaishoitajat ja läheiset sekä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset.

Maaliskuun tahtona on välittäminen. Itse aloin myös tätä termiä pohdiskelemaan. Toisesta huolehtiminen, toisen kuunteleminen, empatiataidot ja myötätunto kuuluvat mielestäni välittämiseen. Välittämistähän voi toteuttaa myös ehkä velvollisuudentunteesta mutta onko se aitoa välittämistä?

Entinen omaishoitaja, Marja-Liisa

Marja-Liisan ajatuksia välittämisestä:

Mitä välittäminen merkitsee sinulle?

Välittämisessä on itselle suurempi merkitys kuin toiselle. Välittäminen ei millään tavalla ole itselleni rasite. Välittämisen avulla tuntee ikään kuin ”kasvavansa” tehtävään.

Miten välittäminen ilmenee omaishoitosuhteessa?

Välittämisen on kokenut voimakkaana. Pienetkin eleet ja ilmeet hoidettavan kasvoilta tuovat esille sen, että omaishoitaja välittää.

Voiko omaishoitajana toimia ilman toisesta välittämisestä?

Aika paljon vaikeampaa on, välittäminen on kaiken A ja O.

Marja-Liisan ajatuksiin voinen kyllä yhtyä täysin!

Blogiterveisin Marja Heikkinen.

Posted in Omaishoito, Yleinen.