Tummahiuksinen nainen istuu hymyillen ja katsoo tietokoneen ruutua.

Meidän kaikkien kunta – omaishoidolla on väliä -kuntavaalipaneeli

Oulun seudun omaishoitajat ry ja Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry järjestivät yhteistyössä ”Meidän kaikkien kunta – omaishoidolla on väliä” -kuntavaalipaneelin 4.5.2021. Paneelisteiksi oli kutsuttu kaikkien puolueen ehdokkaita ja mukana paneelissa olivat Tarja Tapaninaho Oulun Vihreät, Anna Poropudas Oulun Kokoomus, Olli Kohonen Oulun Vasemmisto, Eero Tervonen Oulun Demarit, Suvi Helanen Oulun Keskusta, Marja-Leena Kemppainen Kristillisdemokraatit Oulu, sekä Tiina Wiik ASYL.

Tilaisuuden juontajan toimi Salla Jämsén Oulun seudun omaishoitajat ry:stä ja toisena vastuuhenkilönä oli Sirpa Lukka Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:stä. Paneelissa keskusteltiin kehitysvammaisten ja muiden erityislasten, sekä muihin omaishoitotilanteisiin liittyvistä asioista. Osallistujat vastasivat ja ottivat kantaa muun muassa seuraavin kysymyksiin:

  • Millaisia kehittämistarpeita näet omaishoitoperheiden, kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien tukemisessa Oulussa?
  • Kaikki perheet eivät kuitenkaan ole omaishoidon tuen piirissä, miten tukisit näitä perheitä? Miten varmistaisit, että vammaisten lasten perheet saavat ajoissa tukea perheen jaksamiseen? Millä keinoilla tämä varmistetaan?
  • Kun sote-uudistus toteutuu ja saamme uuden hyvinvointialueen, se tarkoittaa, että sote-palvelut siirtyvät pois kuntien vastuulta. Kuntien vastuulle kuitenkin jää. omaishoitoperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Mitä se konkreettisesti sinun mielestäsi tarkoittaa? Millaisena pidät kolmannen sektorin roolia kunnassa tehtävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta? Millaista yhdistysyhteistyötä haluaisit kehittää kuntapäättäjänä?

Omaishoitajaliitto on myös julkaissut vaalitavoitteensa ja ne nousivat myös esille tapahtuman alussa, Salla Jämsénin pitäessä aloituspuheenvuoronsa. Omaishoitajaliiton vaalitavoitteet ovat:

  • Omaishoito on paikannettava kuntien hyvinvointistrategioihin
  • Omaishoito on arvokasta kunnalle, ja kunnan on annettava arvostusta, tukea ja palveluita omaishoitajalle
  • Omaishoitajayhdistykset ovat kunnan kumppaneita, ja niitä tulee tukea taloudellisesti

Keskustelu vaalipaneelissa oli runsasta ja kaikki panelistit pitivät omaishoitajien aseman parantamista erittäin tärkeänä. Esille nostettiin muun muassa omaishoitajien vapaapäiväasiat, omaishoidon kehittämissuunnitelma, sekä tuen saamisen helpottaminen. Yhdistysten rooli omaishoitajien tukijana nähtiin merkittävänä. Tilaisuus toteutettiin ajan hengen mukaisesti hybriditilasuutena, paikalla Oulun seudun omaishoitokeskuksessa oli 3 henkilöä ja etäyhteydellä panelistien lisäksi 10 osallistujaa. Kiitos kaikille osallistujille!

Posted in Ajan hermolla, Omaishoito, Tapahtumia, Yleinen and tagged , , .