Muutoksia vuoden 2016 maksuihin

Tämän vuoden alusta on tullut muutoksia erilaisiin Kelan asiakasmaksuihin. Lääkekorvaus muuttuu niin, että siihen kuuluu 50 euron alkuomavastuu kalenterivuodessa. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

Jos kalenterivuoden aikana korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista vuosiomavastuu ylittyy 610,37 euroa kalenterivuodessa, on oikeus lisäkorvaukseen. Vuosiomavastuun täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestä 2,50 euroa. Kela seuraa lisäkorvaukseen oikeuttavan vuosiomavastuun täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Myös maksettu 50 euron alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta. Kun vuosiomavastuu on ylittynyt, Kela lähettää sinulle tästä ilmoituksen.

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2016 maksukatto on 691 euroa. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,80 euron hoitopäivämaksu (2016).

 

Posted in Yleinen.