Näe, huomaa, kuule – tunnista omaishoitaja!

Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja puolestapuhuja. Me autamme omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään jaksamaan paremmin arjessaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme omaishoitajien oikeuksia ja kehitämme innovatiivisia palveluita.

Onko omaishoitotilanteen tunnistaminen vaikeaa?

Sanoisin että kyllä on! Meillä Oulun seudun omaishoitajat-yhdistyksessä on vuosittain joku tärkeä teema, jota tuomme esille kaikessa toiminnassamme vuoden aikana. Vuoden 2019 teema liittyy juurikin omaishoitotilanteiden tunnistamiseen. Teeman tarkoituksena on nostaa esille omaishoitotilanteiden tunnistamisen keinoja, sekä auttaa ihmisiä tunnistamaan erilaisia omaishoitotilanteita. Teeman avulla tehdään edelleen tunnetuksi myös monimuotoista omaishoitajuutta, mikä tarkoittaa sitä, että omaishoitajat voivat olla monen ikäisiä ja hoidettavat voivat olla iältään vauvasta vaariin. Omaishoidon monimuotoisuuden tunnistaminen on tärkeää, sillä yleensä ihmisten mielikuvat omaishoidosta liittyvät vanhuksiin, jotka hoitavat omaa puolisoaan. Tämä mielikuva tuo myös lisähaastetta muunlaisten omaishoitotilanteiden tunnistamiseen.

Tunnistaako omaishoitaja itse olevansa omaishoitaja?

Hyvin yleistä on se, että omaishoitaja itsekkään ei tunnista olevansa omaishoitaja. Lain mukaan omaishoitaja on henkilö, joka on tehnyt sopimuksen omaishoidosta kunnan kanssa. Laajemmin käsitettynä omaishoitaja voi olla kuka vain, joka tuntee olevansa vastuussa jonkun läheisensä hoidosta ja huolenpidosta. Läheinen voi olla oma lapsi, oma vanhempi, puoliso, sisarus, ystävä tai muu läheinen. Me yhdistyksenä autamme kaikkia heitä, jotka kokevat olevansa omaishoitajia, emmekä koskaan kysy virallista omaishoitosopimusta tai yhdistyksen jäsenyyttä asiakkailtamme.

Missä omaishoitajia tunnistetaan heikosti?

Asiantunteva ohjaus ja neuvonta tulevat olemaan omaishoitajien kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita tulevaisuudessa, kun sote-uudistus jossakin muodossa tulee tapahtumaan. Peruspalveluissa tulee tunnistaa omaishoitajat ja tukea heitä riittävästi, jotta ihmisten asuminen omassa kodissaan mahdollistuu hyvin ja laadukkaasti. Olen yli 20 vuotta tehnyt töitä omaishoitajien parissa ja huomannut, että ehkäpä heikointa omaishoitotilanteiden tunnistaminen on perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Tämä voi johtua siitä, että terveydenhuollossa keskitytään yleensä hoidettavan sairauksiin ja asioihin. Mutta kysyykö siellä kukaan omaishoitajalta ”Kuinka sinä jaksat omaishoitajana?”.

Olemme avoimia yhteistyölle ja kaikelle uudelle kehittämiselle. Uudet avaukset ja rajapintojen kartoittaminen avaavat mahdollisuuksia myös omaishoitotilanteiden paremmalle tunnistamiselle. Lisätietoja toiminnastamme löydät www.oulunseudunomaishoitajat.fi

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja
Oulun seudun omaishoitajat ry

Posted in Ajan hermolla, Omaishoito.