Omaishoidon maksut asiakasmaksukattoon, verotus kohtuullisemmaksi!

Valtakunnallisilla järjestöpäivillään Helsingissä 26.8.2016 omaishoitajat vaativat, että omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatuista palveluista aiheutuvat maksut otetaan huomioon asiakasmaksukatossa. Näin parannetaan pienituloisten omaishoitajien mahdollisuutta hankkia kaikki tarvitsemansa palvelut.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen korottaminen on johtanut omaishoitoperheiden entistä tukalampaan taloudelliseen tilanteeseen sekä omaishoitoperheiden välisen eriarvoisuuden kasvuun.

Asiakasmaksuissa on myös suuria kuntien välisiä eroja. Omaishoitajat vaativat yksiselitteistä ohjeistusta kunnille omaishoitajien lakisääteisten vapaiden aikaiseen sijaishoitoon sekä muihin omaishoitoa tukeviin palvelumaksuihin.

Suuri osa omaishoitajista on pienituloisia, eläkkeiden varassa eläviä iäkkäitä ihmisiä tai lapsiperheitä. Tästä syystä kaikilla omaishoitoperheillä ei ole mahdollisuutta hankkia tarpeellisia tukipalveluja niiden maksullisuuden vuoksi. Tukipalveluilla on suuri merkitys omaishoitoperheiden hyvinvointiin ja omaishoitajien jaksamiseen.

Omaishoitajat vaativat omaishoidon tuen verotuksen kohtuullistamista. Muutos parantaisi monien omaishoitoperheiden toimeentuloa. Omaishoidon tuen hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja sen vähimmäismäärä vuonna 2016 on vain 387,49 euroa kuukaudessa. Monissa omaishoitoperheissä omaishoidon palkkio menee kokonaisuudessaan palveluista perittäviin maksuihin.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Marja Tuomi, puh. 050 3673 443
Puheenjohtaja Anneli Kiljunen, puh. 050 551 3123

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä. www.omaishoitajat.fi

Posted in Yleinen.