Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille. Vastuu omaishoidon sopimuksista, palkkioista ja palveluista on jatkossa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella eli Pohteella. Omaishoidon tuen kriteerit ja palkkioluokat on yhtenäistetty ja uudet omaishoidon myöntämisperusteet ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Saimme yhdistyksenä olla mukana työstämässä myöntämisperusteita ja viemässä tietoa päättäjille ja viranhaltijoille omaishoitajien tarpeista.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella omaishoidon hoitoisuusryhmiä on jatkossa kolme ja niitä vastaavat hoitopalkkiot ovat seuraavat:

  • Hoitoisuusryhmä I 439,70 €/kk
  • Hoitoisuusryhmä II 1010,68 €/kk
  • Hoitoisuusryhmä III 1 761,03 €/kk

Hyvinvointialue ei irtisano nykyisiä omaishoidon sopimuksia eikä tuen saajien tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä tuen jatkumiseksi. Kaikkien nykyisten omaishoidettavien suunnitelmat tullaan päivittämään kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Samalla päivitetään omaishoidon sopimus ajantasaiseksi huomioiden uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Uusien hakemusten osalta sovelletaan 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja palkkioita.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2023 alkaen (PDF).

Asiakkaille ei pitäisi juurikaan näkyä muutoksia palveluihin, ainakaan heti alkuvaiheessa. Kuuntelemme tarkkaan meille tulevaa palautetta omaishoitajilta ja viemme viestiä eteenpäin hyvinvointialueen päättäville tahoille jatkossakin. Mitä enemmän meillä on kerrottavaa ja tietoa omaishoitajien arjesta, sen tehokkaampaa yhteinen vaikuttamistyömme on. Olkaa siis rohkeasti meihin yhteydessä!

Minnamaria Salminen
toiminnanjohtaja

Jos sinulla herää kysyttävää asiaan liittyen voit soittaa palvelevaan puhelimeen p. 040 526 8105.

Posted in Ajan hermolla, Omaishoito and tagged , , .

One Comment

  1. Teemme tärkeää työtä, säästämme yhteiskunnan varoja, kun hoidamme kotona. Hyvä että saamma lomapäivät, jotta jaksamme. Tässä korostuu perhehoitajien tärkeys, he tekevät arvokasta työtä. Hoihettavan ei tarvitse lähteä omasta tutusta Kodista mihinkään, kun hoitaja tulee kotiin antamaan omaishoitajalle lomapäivät. Omaishoitaja tarvitsee välillä päästä muutamaksi vuorokaudeksi pois työnsä ääreltä ja samojen seinien sisältä. Meillä tämä toimii❤️ kiitos

Comments are closed.