Omaishoitajat saivat tietoa ja tukea muutostilanteeseen infotilaisuudessa

Maanantaina 15.11.2021 Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteerissa kokoontui 13 henkilöä saamaan tietoa omaishoitajan muutostilanteen tueksi. Pohdittavana aiheena oli hoidettavan läheisen siirtyminen kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon.

Oulun kaupungin SAS-palveluohjaajat Heidi Kuukasjärvi ja Heli Lukkari alustivat aihetta antamalla vastauksia kysymyksiin: Missä vaiheessa siirtyminen on ajankohtaista? Miten prosessi etenee? Millaisia hoitopaikkoja on ja saako niistä valita? Mitä hoito maksaa ja miten kotiin jäävä puoliso selviää taloudellisesti? Näihin saa vastauksia myös pian julkaistavasta Omaishoitajan polku muutostilanteessa -oppaasta.

Erkki kertoi puheenvuorossaan omista kokemuksista muutostilanteeseen liittyen, antoi vinkkejä ja toi tilaisuuteen omaisen näkökulmaa.

Omaisille tarjottavasta muutosvaiheen tuesta kertoivat yhdistyksen omaishoidon ohjaaja Heini Kemola sekä Tukena muutoksessa -hankkeen työntekijät Kaisa Hartikka ja Teija Viitajylhä.

Posted in Omaishoito, Tapahtumia and tagged , , .