Erityislapsiperhetyö

Lähdetään yhdessä erityislapsiperhetyön avulla hakemaan voimavaroja arkeen!

Kenelle?

Tarjoamme perhetyötä perheille, joissa on kotona asuva alle 29-vuotias erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Lapsen diagnoosilla tai tuen tarpeilla ei ole väliä, vain tunne siitä, että perhe tarvitsee tukea ja apua, riittää. Perhetyö on tarkoitettu erityislapsiperheille, jotka eivät tällä hetkellä saa omaishoidontukea, palveluita kehitysvammalain perusteella, eivätkä Oulun kaupungin tuottamaa perhetyötä.

Mitä tehdään?

Perhetyön sisällöt rakennetaan perheen yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kotikäynnit voivat sisältää arjen askareissa tukemista, kuten yhdessä siivousta, ruoan laittoa ja pyykkihuoltoa. Käymme yhdessä läpi myös perheelle sopivia palveluita. Tapaamiset ja yhdessä tekeminen sijoittuvat perheen omiin ympäristöihin, kuten kotiin ja lähipalveluihin. Tuemme perheen aikuisia aikuisten asioissa sekä olemme lasten kavereina lasten asioissa.

Kuka tekee?

Perhetyöjakson ajaksi perhe saa kaksi omaa työntekijää, jotka tuen tarpeista ja aikatauluista riippuen voivat käydä perheessä sen mukaan, mikä on tarpeellista. Perhetyön aikana perhe ja työntekijät etsivät yhdessä perheen voimavaroja tukevia ratkaisuja sekä palveluita arkeen. Hankkeessa työskentelee kolme perhetyöntekijää Salla, Tiia ja Tuukka.

Miten mukaan?

Vuoden 2020 perhetyön valinnat tehdään joulukuussa 2019.

Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluaisit lisätietoa erityislapsiperhetyöstä, niin olethan yhteydessä perhetyöntekijöihin. Voit soittaa tai laittaa sähköpostia. Kerromme mielellämme lisää osallistumismahdollisuuksista.

Vastaava perhetyön kehittäjä Salla Jämsén 040 771 0266
Perhetyön kehittäjä Tiia Ikonen 040 771 1832
Perhetyön kehittäjä Tuukka Reinikainen 040 771 5272

Sähköposti etunimi.sukunimi@osol.fi

Erityistä Energiaa -hanke 2018-2020 on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. Hanke tähtää erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla. 

Hanke on osa STEAn Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa.