Erityislapsiperhetyö

Lähdetään yhdessä erityislapsiperhetyön avulla hakemaan voimavaroja arkeen!

Kenelle?

Tarjoamme maksutonta perhetyötä oululaisille perheille, joissa on kotona asuva 0-29-vuotias erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Hakuvaiheessa ei painoteta lapsen diagnoosia tai tuen tarpeita, vaan perheen kokemus ulkopuolisesta tuen ja avun tarpeesta on riittävä. Perhetyö on tarkoitettu erityislapsiperheille, jotka eivät tällä hetkellä saa omaishoidontukea, palveluita kehitysvammalain perusteella, eivätkä Oulun kaupungin tuottamaa perhetyötä.

Mitä tehdään?

Perhetyön sisällöt rakennetaan perheen yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kotikäynnit voivat sisältää arjen askareissa tukemista, kuten yhdessä siivoamista tai ruoan laittoa. Voimme toiveiden mukaisesti tukea perheenjäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita ja tarpeen mukaan voimme käydä yhdessä läpi perheelle sopivia palveluita ja toimintoja. Tapaamiset ja yhdessä tekeminen sijoittuvat perheen omiin ympäristöihin, kuten kotiin ja lähipalveluihin.Tuemme perheen aikuisia aikuisten asioissa sekä olemme lasten kavereina lasten asioissa. Perhetyön kesto on 3-8 kuukautta perheiden tarpeista riippuen.

Kuka tekee?

Perhetyöjakson ajaksi perhe saa kaksi omaa työntekijää, jotka tuen tarpeista ja aikatauluista riippuen voivat käydä perheessä sen mukaan, mikä on tarpeellista. Perhetyön aikana perhe ja työntekijät etsivät yhdessä perheen voimavaroja tukevia ratkaisuja sekä palveluita arkeen. Hankkeessa työskentelee kolme perhetyöntekijää Salla, Tiia ja Tuukka.

Miten mukaan?

Viimeinen perhetyönjakso alkaa tammikuussa 2020. Hakuaika perhetyöhön on päättynyt! Perhetyö alkaa tammikuussa ja perheet jaksolle valitaan ennen joulua. Perhetyöhön valituille perheille soitetaan joulukuun aikana ja valitsematta jääneille perheille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse joulukuun aikana.

Perhetyön mainoksen löydät täältä (PDF).

Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluaisit lisätietoa erityislapsiperhetyöstä, niin olethan yhteydessä perhetyöntekijöihin. Voit soittaa tai laittaa sähköpostia. Kerromme mielellämme lisää osallistumismahdollisuuksista.

Yhteystiedot

Vastaava perhetyön kehittäjä Salla Jämsén p. 040 771 0266
Perhetyön kehittäjä Tuukka Reinikainen p. 40 701 7418

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@osol.fi

Erityistä Energiaa -hanke 2018-2020 on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. Hanke tähtää erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla.

Hanke on osa STEAn Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa.