Erityislasten vanhemmat ja osallisuus

Minun näköinen elämä

Minun näköinen elämä -hanke on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kaksivuotinen hanke (2023-2025) ja se käynnistyy syksyllä 2023. Se on Oulun seudun omaishoitajat ry:n ensimmäinen Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahan (STM) rahoittama hanke. Hanketta rahoittaa myös Oulun kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on vähentää oululaisten erityislasten ja -nuorten vanhempien kokemaa yksinäisyyttä, syrjäytyneisyyttä ja kokemusta osattomuudesta kehittämällä kyseisen ryhmän tunnistamista ja löytämistä vahvistaen erityislasten vanhempien osallisuutta ja mielen hyvinvointia hyödyntäen taide- ja luontolähtöistä toimintaa.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla erityislasten parissa työskentelevien ammattilaisten on mahdollista tunnistaa syrjäytymisvaarassa oleva erityislapsen vanhempi, ja ohjata hänet hänen omia voimavarojaan ja tarpeita tukevien palveluiden pariin.

Hanke aloittaa toimintansa 1.10.2023. Tarkempaa tietoa hankkeesta ja sen toiminnoista on tulossa myöhemmin tälle verkkosivulle.

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

Kati Jauhiainen
Erityislasten vanhempien tuen vastaava kehittäjä
kati.jauhiainen@osol.fi
+358 40 128 4257

Suvi Lappalainen
Erityislasten vanhempien tuen kehittäjä
suvi.lappalainen@osol.fi

+358 40 701 7418

 

Kuvat: Ammattivalokuvaaja Noora Slotte / Studio P.S.V.