Tietoa erityisperheistä

Kaikkien vanhempien suurin toive on saada perheen jokapäiväinen elämä mahdollisimman sujuvaksi. Kun arki on järjestyksessä, vanhemmilla on voimavaroja lasten kehityksen tukemiseen, omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja parisuhteeseen. Kun ammatti-ihmisten ja vanhempien tiedot ja taidot otetaan yhteiseen käyttöön, toteutuu yhteinen vastuu lapsesta.

Sisarus tuo elämään paljon iloa, oli hän sitten vammainen tai ei. Kun sisaruutta sävyttää vammaisuus, on lasten vanhemmilla suuri vastuu myös vammattomasta sisaruksesta. Sisaruussuhde on elämän mittainen, arvokas ja jokaiselle yksilöllinen kokemus. Vanhempien tehtävänä on antaa sisaruudelle paitsi tukea, myös rauhaa ja aikaa kehittyä.