Tukea lapsiperheiden muutosvaiheisiin

Rakennetaan yhdessä mielen joustavuutta ja vahvuutta elämän muutosvaiheiden tueksi!

Usein toinen erityislapsen vanhemmista toimii virallisena tai epävirallisena omaishoitajana lapselleen. Yhdistys on vuodesta 2014 saakka tukenut kehittämistyön kautta oululaisia erityislapsiperheitä. Kohderyhmän kanssa työskentely on osoittanut, että niin erityislapsen kuin vanhemmankin elämän muutosvaiheissa tarvitaan tukea.

Erityislapsiperheiden elämänkaaren muutosvaiheet ovat moninaisia, ne ovat joko odotettuja tai yllättäviä ja ne voivat liittyä erityislapseen tai muihin perheenjäseniin. Elämänkaaren muutosvaiheita voivat esimerkiksi olla erityisvauvan syntymä, diagnoosin saaminen, erityislapsen koulupolkuun liittyvät muutokset, lapsen itsenäistymisvaihe, lapsen kuolema, muutokset vanhemman työelämässä tai vaikkapa vanhemman oma sairastuminen.

Muutosvaiheet ja niihin suhtautuminen on yksilöllistä. Ratkaisukeskeisen ajattelutavan sekä kehon ja mielen kokonaisuuden huomioimisen on todettu vähentävän stressiä, ahdistusta ja masennusta sekä parantavan itsetuntoa ja elämänlaatua.

Elämänkaaren muutosvaiheissa vanhemmilta kysytään muutosresilienssiä, eli sopeutumiskykyä ja mielen joustavuutta. Mielen toimintaa voidaan kuvitella jousen avulla, se taipuu, joustaa ja palautuu, muttei katkea.

Jousi-hanke

Jousi-hankkeen (2021-2024) kohderyhmänä ovat yhdistyksen toiminta-alueen erityislapsiperheiden vanhemmat, eli omaishoitajat, joilla on 0-29 v. erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Jousi-toiminnalla vahvistetaan vanhemmuutta, omaishoitajuutta sekä mielen joustavuutta. Toimintaan osallistumisen myötä vanhemmat kykenevät suhtautumaan muutoksiin, joustamaan ja menemään eteenpäin tilanteissa, joita he eivät osanneet odottaa, jotka muuttavat arkea tai jonka lopputuloksesta ei ole varmuutta.

Jousen tukimuotoihin kuuluvat sekä vertaistukeen perustuva ryhmämuotoinen toiminta että yksilölliset tuen muodot.

Mikäli kiinnostuksesi heräsi ja haluat mukaan Jousi-toimintaan, ole yhteydessä. Voit olla yhteydessä soittamalla, sähköpostitse tai WhatsApp -sovelluksella.

Yhteystiedot

Salla Jämsén
Vastaava perhetoiminnan kehittäjä
040 771 02 66

Matilda Mommo
Perhetoiminnan kehittäjä
040 1284 423

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@osol.fi

Jousi-hanke (2021-2024) on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA