Vanhemmuus ja työelämä -blogikirjoitukset

Työ innostaa erityislasten vanhempia

Perhearjen ja ansiotyön yhteensovittaminen ei ole aina helppoa, kun perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Tuen tarve voi tuoda arkeen terapia- ja lääkärikäyntejä tai vanhemman tulee olla paljon läsnä tukemassa lapsen toimintaa. Erityinen arki tai puutteelliset tukipalvelut ovat voineet viedä vanhemman voimia, eikä työssäkäynti ole tuntunut mahdolliselta. Erilaiset työelämätutkimukset osoittavat, että nykypäivän työntekijät arvostavat aineettomia palkkioita, työn imua sekä työtyytyväisyyttä. Palkitseva, merkityksellinen työ, arvostus ja kiitos työstä, työn ilo ja hyvä työyhteisö voivat tuoda paljon positiivisia asioita työntekijän elämään. Oma identiteetti voi vahvistua ja elämään tulla lisää merkityksellisyyttä. Hyvä työ voi luoda arjen onnellisuutta jokaiseen päivään. 

Oulun seudun omaishoitajat ry:n Uusia polkuja työhön ja elämään -hankkeen toteuttama raportti kertoo, että myös erityislasten vanhemmilla on kova halu työllistyä ja pysyä työelämässä. He myös kokevat, että työssäkäynti on mahdollista sovittaa erityislapsiperheen elämään. Noin tuhat erityislapsen vanhempaa vastasi kyselyyn, jonka pohjalta raportti on laadittu. Lähes puolet vastaajista kertoi, että heitä innostaa työssään juuri työnkuva. Työn merkityksellisyys, mielekkyys, monipuolisuus, kehittämisen mahdollisuudet, oma ala ja koulutusta vastaava työ sekä toisten auttaminen toistuivat paljon työnkuvan innostamisesta kertovissa vastauksissa. “Saan tehdä ajatustyötä, kohdata ihmisiä ja koen tekeväni merkityksellistä työtä.” 

Moni vanhemmista kokee työn myös hyvänä vastapainona vanhemmuudelle. Töissä saa olla oma itsensä, on mahdollisuus kehittää osaamistaan, voi suunnata ajatukset täysin eri asioihin kuin kotona, ja kokea olevansa muutakin kuin vanhempi. “Vastapainoa rankalle kotiarjelle. Ajatukset täysin eri asioissa kuin erityislapsen arjessa. Työni on henkireikä.”  Vastaajat kertoivat innostuvansa myös itsensä haastamisesta, uuden oppimisesta, kehittymisestä, onnistumisen kokemuksista sekä tunteesta, että on hyvä jossain. Työyhteisö, työkaverit ja hyvä esihenkilö tuovat myös innostusta työhön. “Erityisesti oman työyhteisön tuki ja sen tuomat uudet sosiaaliset suhteet. Koen merkityksellisyyttä.” 

Ansiotyö vanhemmuuden vastapainona voi siis parantaa sekä vanhemman että koko perheen hyvinvointia tuomalla arkeen merkityksellisyyttä ja onnellisuutta taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi. Myös erityislasten vanhemmilla on tarve ja oikeus käydä töissä sekä tuntea työn iloa. Uusia polkuja työhön ja elämään -hanke tarjoaa tukea erityislasten vanhemmille, jotka haluavat löytää oman polkunsa kohti työelämää. Löydät lisätietoja Mun polku -valmennuksesta sekä raportistamme sivuiltamme: www.osol.fi/polkuja