Selvitys omaisyhteistyöstä

Millaista on hyvä omaisyhteistyö Oulun seudulla?

Olemme julkaisseet selvityksen: Hyvä omaisyhteistyö Oulun seudulla (PDF). Selvityksessä kuvataan, millaista on hyvä omaisyhteistyö ikääntyneitten pitkäaikaishoitoa tarjoavissa hoitopaikoissa Oulun seudulla.

Selvityksessä ilmenee kattavasti käytössä olevat omaisyhteistyön tavat. Siinä on kuvattu myös erityisen onnistuneita tapoja sekä korona-aikaan liittyviä käytäntöjä. Haluamme selvityksen avulla tuoda hyvät omaisyhteistyön tavat näkyväksi. Lisäksi toivomme, että selvityksen myötä hoitohenkilökunta saisi uusia ajatuksia ja ideoita siihen, miten yhteistyötä omaisten kanssa voisi entisestään kehittää.

Selvitys pohjautuu Oulun seudun omaishoitajat ry:n Tukena muutoksessa -hankkeen teettämään kyselyyn. Kysely lähetettiin 66 hoitopaikkaan 8 eri kuntaan. Vastauksia saatiin 40, Oulusta ja lähialueen kunnista. Kysely toteutettiin helmikuussa 2022 ja sitä oli mukana laatimassa hankkeen kehittämistyöryhmä.

Lisätietoja: Kaisa Hartikka, kaisa.hartikka@osol.fi