Sosionomi harjoittelussa Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:ssä

Harjoittelujaksoni lähenee loppua ja olo alkaa tuntua hieman haikealta. Viikot ovat kuluneet nopeasti omaishoitoon ja järjestön monipuoliseen toimintaan perehtyessä sekä meneillä olevien hankkeiden toimintoihin osallistuessa. Järjestön avarakatseinen ja luovuutta käyttävä toimintatapa ovat tulleet minulle tutuksi ja minua on ilahduttanut nähdä, miten monipuolista kehittämistyötä järjestössä tehdään. Olen päässyt tutustumaan järjestössä RAY:n tukemaan kehittämistyöhön järjestössä meneillään olevien hankkeiden kautta. Niistä lähimmin olen tutustunut Etäomaispuoti- sekä Hyvinvoiva perhe eli HYPE -hankkeeseen. Olen ymmärtänyt, että omaishoitajuus koskettaa todella monia suomalaisia.

Päällimmäisenä minuun on tehnyt vaikutuksen omaishoitajien mittaamattoman arvokas työ.  Suomessa on noin 300 000 henkilöä, joista omaishoidontukea saa noin 45 000 henkilöä. Järjestöt tukevat omaishoitajien jaksamista ja pitävät omaishoitajien arvokasta työtä esillä. Harjoittelujakso avasi silmäni näkemään, että omaishoitajuus ei rajaudu vain ikääntyneiden ihmisten tekemään puolisonsa hoivaan, kuten yksioikoisesti joskus ajatellaan. Omaishoitajia on monessa eri sukupolvessa ja omaishoitajuutta harjoitetaan jopa satojen kilometrien takaa. Läheisen omaishoito voi tulla osaksi elämää yllättäen sairauden tai vammautumisen myötä, tai pitkän ajan kuluessa läheisen kunnon hiipuessa. Moni ihminen hoivaa omaistaan, hoitaa, pesee, huolehtii ja toimii läheisensä edunvalvojana, edes tunnistamatta itseään omaishoitajaksi. Tämä mittaamattoman arvokas työ säästää valtavia summia rahaa yhteiskunnalta, puhuttamakaan työn inhimillisestä arvosta. Ilman heidän työtään laitospaikat, joita koko ajan vähennetään, eivät mitenkään riittäisi. Hallituksen linjauksena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Työ tuntuu kuitenkin kaatuvan yksilöiden päälle ilman riittäviä tukitoimia.

Järjestön yksi tärkeä tehtävä on tukea monipuolisesti omaishoitajien jaksamista. Vertaistuki ja erilaiset keskusteluryhmät ovat yksi toimiva keino omaishoitajien tukemiseen. Omaishoitajien edunvalvonta ja tiedottaminen erilaisista palveluista ja tuista omaishoitajille ja -hoidettaville on tärkeä osa järjestön työtä. Verkostoituminen muiden ammattilaisten kanssa auttaa järjestön työntekijöitä pysymään ajan tasalla alati muuttuvista palveluista. Kontaktien luominen ja aktiivinen tiedottaminen eri kanavilla on nykypäivän työelämässä ja nopeasti muuttuvassa maailmassa itsestään selvää. Harjoitteluni aikana olen huomannut, että yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on Omaishoitajien palveleva puhelin. Tästä matalan kynnyksen palvelumuodosta läheiseni sai viime syksynä kullanarvoista palvelua raskaaseen omaishoitotilanteeseensa.

Näiden kuluneiden viikkojen aikana olen saanut tutustua ihaniin ihmisiin ja taskuuni on jäänyt melkoinen määrä tietotaitoa sekä ainutlaatuinen malli hyvinvoivasta työyhteisöstä. Hersyvä nauru kaikui joka päivä kahvitauolla ja yhteen hiileen puhaltamisen henkeä ei voinut olla huomaamatta. Järjestössä tehdään työtä tärkeän ja joskus raskaaltakin tuntuvan asian puolesta, mutta työssä saa olla myös iloa.  Samanlaista työssäjaksamisen henkeä haluan levittää tuleviin työyhteisöihini. Hyvinvoiva työyhteisö synnyttää hyvää ja kestävää jälkeä.

Sosionomiopiskelija Heidi Harmaala

Posted in Yleinen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.