Omaisena etäällä -logo

Omaisena Etäällä -kampanja tuo etäomaishoivaa esille valtakunnallisesti

Kaukana, mutta niin lähellä

Suomessa on yli 65 000 ihmistä, jotka hoitavat omaistaan etänä. Me kutsumme heitä etäomaishoitajiksi.

Etäomaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka pitää huolta omaisestaan tai läheisestään etänä. Etäomaishoitaja toimii palveluiden järjestäjänä, apuna raha- ja muiden asioiden hoidossa, läheisen puolestapuhujana sekä hyvinvoinnin varmistajana. Etäomaishoitajuus ei ole päivittäistä hoivaa, vaan huolenpito tapahtuu viikonloppuisin ja loma-aikoina. Tyypillinen etäomaishoitaja on työssäkäyvä, korkeastikoulutettu 46-55 vuotias nainen, joka hoitaa omaa vanhempaansa.

Etäomaishoitaja mahdollistaa omaisen kotona asumisen kun omainen ei pärjäisi kotona ilman apua. Hän toimii asioiden järjestelijänä etäältä. Lomalla ja viikonloppuisin hän käy omaisensa luona siivoamassa, pyykkäämässä, täyttämässä jääkaapin tai esimerkiksi halkovajan. Viikolla etäomaishoitajan arkea varjostaa huoli siitä, miten omainen pärjää itsekseen. Testaa oletko sinä yksi heistä: www.osol.fi/testi

OMAISENA ETÄÄLLÄ -kampanja on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n järjestämä valtakunnallinen tiedotuskampanja etäomaishoivan tietoisuuden lisäämiseen. Kampanjan ajankohta on omaishoitajaviikolla 24.-30.11.2014 ja sen suojelijana toimii europarlamentaarikko, etäomaishoitaja Sirpa Pietikäinen.

Kampanjan tavoitteena on, että etäomaishoitajat tunnistaisivat itsensä, löytäisivät tarjoamaamme tietoa, oppaita ja vinkkejä sekä hyödyntäisivät tarjoamiamme vertaistukipalveluita. Yksin ollessa huoli ja vastuu kuormittavat. Vastaavassa tilanteissa olevilta voi löytyä vinkkejä ja ideoita pulmatilanteiden ratkaisemiseen. Kun etäomaishoivailmiön tietoisuus kasvaa, myös hoitohenkilökunta ymmärtää ja tunnistaa etäomaishoitajat. Teemme kovasti työtä, että etäomaishoiva tunnistettaisiin myös laissa. Olemme vieneet tietoa etäomaishoivasta eduskuntaan ja tiedotamme siitä jatkossakin.

Kampanjan aikana tuodaan etäomaishoivaa esille eri näkökulmista. Esimerkiksi ilmiöön voi tutustua videoiden ja kartan avulla. Nettipohjaisen testin avulla voi testata onko itse etäomaishoitaja. Lisäksi tuomme viikon aikana etäomaishoivaa esille lehtijutuilla, blogiartikkeleissa, etäomaishoitajien tarinoilla sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Lisätietoa etäomaishoivasta ja kampanjasta

 

 

Posted in Yleinen.