Minun syventävä harjoitteluni–Geronomi näkökulmaa

Olen Pirjo Asikainen, opiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta. Olen syventävällä harjoittelujaksolla Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset -yhdistyksessä. Tämän harjoittelun jälkeen olen suorittanut opintoni ja valmistun geronomiksi.

Elän jännittäviä aikoja. Harjoittelu yhdistyksessä on minulle aivan uusi ovi erilaiseen maailmaan. Ennen tätä harjoittelua minulla oli hyvin vähän kokemusta hankemaailmasta ja yhdistystoiminnasta. Tämän lisäksi lähellä oleva valmistuminen uuteen ammattiin jännittää kovasti, miten työllistyy ja mihin?

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on omaishoidon asiantuntija ja puolestapuhuja. Myös geronomi on vanhustyön asiantuntija ja ikäihmisten asioiden ajaja. Minua lähensi yhdistyksen toimintaan myös henkilökohtainen asia, joka on etäomaishoitajuus omiin vanhempiini. Kuulun tähän sandwich sukupolveen eli hoidan omia pieniä lapsiani sekä myös sairaita vanhempiani. Lisäksi opiskelen ja käyn työssä, joten minulla ei ole paljon vapaa-ajan vietto ongelmia.

Minulla on jo aika pitkä työhistoria vanhustyöstä ennen nykyisiä opintoja. Yhdistystoimintaan verrattuna olen itse työskennellyt hyvin erilaisissa organisaatioissa. Juuri tämän takia oli hyvin tärkeää nähdä millainen on hankemaailma ja yhdistystoiminta. Onnittelen itseäni siitä, että valitsin tämän yhdistyksen harjoittelupaikakseni ja kiitän yhdistystä siitä, että se otti minut harjoitteluun.

Jotta tulevaisuudessa pystymme kehittämään vanhustyötä mahdollisimman hyvin, on eri organisaatioiden osattava tehdä yhteistyötä ja siinä on apuna, kun tietää yhteistyökumppaneiden työskentelytavat.  Minut on täysin yllättänyt kuinka energisellä tarmolla ja tarkalla asioihin perehtymisellä yhdistyksen työntekijät tekevät työtään. Olen saanut myös huomata kuinka innoittava työyhteisö voi olla kun kaikki tekevät työtä pitkäjännitteisesti, ammattimaisesti ja asialleen omistautuen.

Yhdistys tekee arvokasta työtä omaishoitajien ja heidän läheisensä hyvinvoinnin hyväksi. Hyvin moni omaishoitaja on jo jonkin verran ikääntynyt ja omien etujen puolesta pitäminen voi olla vaikeaa. Yhdistyksen tarjoama edunvalvonta on hyvin tärkeää monelle omaishoitajalle.  Yhdistyksen hankkeissa tarjotaan tietoa, tukea ja toimintaa omaishoitajille ja heidän läheisilleen. On ollut hienoa seurata kuinka innovatiivisella otteella yhdistyksen työntekijät työskentelevät.

Harjoittelun alussa uutta tietoa tuli valtavasti. Sen prosessointi vei aikansa ja nyt harjoittelun lopussa alkavat ”palikat” loksahdella paikoilleen. Olen saanut monta ahaa–elämystä, mutta harjoittelun tavoitteisiini nähden paras on kun hahmotin kuinka hankeprosessi etenee. Siitä syntyi myös jatko haastetta eli mielenkiintoni heräsi palvelumuotoiluun. Tämä jääkin jatkossa minulle harjoittelusta kehittämistavoitteeksi.

Kiitos yhdistyksen työntekijöille sekä opiskelija Piialle yhteisestä ajasta!

Pirjo Asikainen

 

Posted in Yleinen and tagged .