Tutkimus: Koronan vaikutukset omaishoitajien jaksamiseen

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää korona-ajan vaikutuksia omaishoitajien jaksamiseen ja tavoitteena oli tuottaa tietoa selviytymiskeinoista, jonka avulla omaishoitajat ovat oman kokemuksensa perusteella jaksaneet korona-aikana. Opinnäytetyömme on toteutettu yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ry:n Tukena muutoksessa -hankkeen kanssa ja tutkimukseen osallistui viisi omaishoitajaa heidän hankkeestaan.

Lue koko artikkeli

Opinnäytetyö: Hyvinvointivaltion pyyteettömät puurtajat

Opinnäytetyö Hyvinvointivaltion pyyteettömät puurtajat. Omaishoitajuus osana suomalaista sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Tekijöinä Ida-Sofia Helppikangas, Kia Kastari ja Matias Tiainen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Opinnäytetyön aihe syntyi kiinnostuksesta yleisesti omaishoitoa kohtaan, ja sitä kautta päädyimme tarkastelemaan aihetta näkökulmasta, josta oli vähemmän tutkimustietoa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat Ry:n kanssa.

Lue koko artikkeli

Opinnäytetyön esittelytilaisuus: Päihderiippuvuus perheessä, mistä saisin tukea?

”Minä, päihderiippuvaisen omainen”-opinnäytetyön esittelytilaisuudessa esitellään opinnäytetyön tuloksia. Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat kertovat, millä tavalla ryhmätoiminta voi tukea omaisia, joiden perheissä on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita.

Opinnäytetyön tekijöinä ovat Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Marke Parpala ja Marianne Lapinkangas. Päihdeomaisten ryhmä toteutettiin yhteistyössä A-Kiltojen Liitto ry:n, Oulun A-Kilta ry:n, Oulun seudun omaishoitajat ry:n ja opiskelijoiden kanssa. Tervetuloa, kahvitarjoilu!

Lue koko artikkeli