Luento edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuutuksesta

kesäkuu 22, 2016

Tule kuuntelemaan ajankohtaisista asioista avoimiin luentotilaisuuksiin.
Tilaisuudet ovat tarkoitetut omaishoitajille sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Kolmen kerran luentokokonaisuuden muodostavat: syyskuussa hoitotahto, toisen osan aiheena lokakuussa edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus sekä marraskuussa asiakasmaksut.

Edun­val­vonta voi ol­la tar­peen, kun esi­mer­kik­si vai­kea sai­raus tai kor­kea ikä ovat hei­ken­tä­neet asia­no­mai­sen hen­ki­siä ky­ky­jä niin, et­tä hän ei it­se ky­ke­ne val­vo­maan etu­jaan tai hoi­ta­maan asioi­taan.

Tilaisuudessa käsitellään edunvalvontavaltuutusta – miksi ja millainen?
– Tarve henkilökohtaisissa ja taloudellisissa asioissa
– Kuka valtuutetuksi – esteellisyystilanteet, varavaltuutettu
– Mihin toimiin valtuutettu tarvitaan välttämättä eli mihin edunvalvonta ei koskaan riitä?
– Valvonta, oikeusturva ja palkkio
– Asian järjestäminen käytännössä; valtakirjan muoto, voimaan saattaminen, peruutus

Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatin Oulun yksiköstä luennoi edunvalvonnasta ja edunvalvonta -valtuutuksesta.

Tervetuloa!