Ommaisraati-keskustelutilaisuus Kiimingissä

Kuvaus tapahtumasta:

Keskustelutilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat ja ajankohtaisista omaishoidon asioista kiinnostuneet, omaishoitajien parissa työtä tekevät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä luottamushenkilöt. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja Ommaisraateihin voi tulla myös hoidettavan kanssa.

Ommaisraatien aiheet:
– Mitä tarkoittaa palvelutarpeenarviointi ja miten se toteutetaan? Mikä merkitys sillä on omaishoitoperheelle? Oulun kaupungin palveluohjausyksikkö.
– Henkilöturvapalvelut omaishoitoperheen tukena, Suvanto Care, Antti Haukipuro
– Tule kertomaan ajatuksiasi ja toiveitasi omaishoidon asioihin liittyen. Keräämme kokemuksia hyvistä käytännöistä omaishoidossa tutkimustyötä varten.
Viemme terveiset eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. Osallistumalla vaikutat!

Lisätietoja:

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi