Solmuja parisuhteessa

elokuu 21, 2015

Solmuja parisuhteessa -kurssi on tarkoitettu vaikeassa tilanteessa oleville pareille, jotka haluavat pysähtyä tarkastelemaan suhdettaan.

Kurssilla palataan menneeseen, keskustellaan tästä päivästä ja pohditaan tulevaisuutta. Kurssi ei ole pariterapiaa ryhmässä, vaan sen tavoitteena on antaa rakenne, jonka avulla voitte ohjatusti itse käsitellä kriisiänne ja edetä ratkaisuprosessissanne. Ohjaajat ja muut ryhmäläiset ovat apuna ja tukena prosessissa.

Kurssin tavoitteena on auttaa teitä ymmärtämään molempien näkökannalta mistä solmutilanteessa on kysymys. Miten solmu on syntynyt? Mitä tunteita siihen liittyy? Miten seksuaalisuus on yhteydessä solmuun? Kun solmun historia on selkeämpi molempien mielissä, voidaan keskittyä jäsentämään tilannetta sekä pohtimaan omia arvoja ja tarpeita. Kurssin tärkeänä päämääränä on auttaa teitä selkeyttämään omaa tahtoanne parisuhteenne jatkonkin suhteen ja muodostamaan yhteisen tavoitteen.

Kurssi on suunnattu pareille joiden perheessä on erityislapsi/a. Kurssi alkaa 6.11. klo 17:00, jolloin päätetään seuraavat kokoontumiskerrat niin, että ajat sopivat kaikille. Kurssin kesto on 24 tuntia (n. 2 kuukauden sisällä), kokoontumiset tapahtuvat Ommaiskortteerissa, Kump-panuuskeskuksessa (Isokatu 47) toimistotyöaikojen ulkopuolella. Kurssin hinta 100 €/pari. Kurssin vetäjinä toimivat koulutetut Solmuja parisuhteessa -ohjaajat Pasi Orava ja Kristiina Ketola-Orava. Vetäjät haastattelevat osallistujat ennen kurssin alkua. Kurssilla käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia.

Mainos