Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Kuvaus tapahtumasta:

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat toimia myös ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet sekä tilintarkastajan palkkio
 7. Vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan virallinen tilintarkastaja (HTM) tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
 10. Käsitellään muut esille tulevat tai kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen säännöt voit lukea täältä.

Kahvitarjoilu!

Lisätietoja: