Tehyn ohje työmääräyksestä omaishoitajalle valmiuslain aikana

Hallitus on antanut valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Valmiuslaki ja siihen liittyvät asetukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Mikä valmiuslaki on ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

Valmiuslain tarkoituksena on suojata väestöä poikkeusoloissa, kuten koronaviruspandemian aikana. Valmiuslakiin sisältyy oikeus määrätä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden työvelvollisuudesta poikkeusoloissa. Työvelvollisuus tarkoittaa sitä, että työvoimaviranomainen voi antaa työmääräyksen tiettyihin tehtäviin. Tämä määräys ei ole vielä voimassa.

Tehyn asiantuntijat ovat laatineet ajankohtaiset ohjeet, missä on vastattu jäsenten esittämiin kysymyksiin. Tehylle esitetyissä kysymyksissä ja vastauksissa on kohtia, jotka eivät ole vielä voimassa, mutta astuvat voimaan, jos uusi asetus hyväksytään. Yksi näistä kysymyksistä koskee myös omaishoitajia: Voiko työvoimaviranomainen antaa omaishoitajalle työmääräyksen? Tehy vastaa, että työmääräystä ei saa antaa henkilölle, joka ei voi työn vaatimaksi ajaksi poistua kotoaan jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevan lapsen tai muun henkilön hoitamisen vuoksi, jos hoitoa ei voida muuten järjestää.

Lisätietoja voi kysyä Tehystä. Tehy on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö.

Posted in Ajan hermolla, Omaishoito, Yleinen and tagged .