Tiedote Kempeleen kunnan omaishoitajilta

Kempeleen kunnan omaishoitajat ovat tehneet joukkokantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

Kempeleessä asuvat omaishoitajat ja lasten omaishoitajat ovat jättäneet joukkokantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon elokuussa 2016. Kantelu on käynyt Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n edunvalvontatyöryhmässä ja hallituksessa, minkä seurauksena Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry laati oman kannanoton joukkokantelun tueksi.

Joukkokantelun tehneiden omaishoitajien mukaan Kempeleen kunta on toistuvasti rikkonut omaishoitoon ja vammaispalveluihin liittyviä lakeja ja toiminnallaan syrjinyt omaishoitajia sekä heidän vammaisia hoidettaviaan. Kantelijoiden mukaan kyseinen toiminta on jatkunut jo vuosia. Kantelijoiden mukaan ongelmiin ei ole puututtu, vaikka niistä on tehty muistutuksia Kempeleen kunnan johtaville viranomaisille useaan kertaan. Osa Kempeleen kunnan toimista on jätetty myös eduskunnan oikeusasiamiehen selvitettäväksi.

-Kempeleen kunta ei noudata lain mukaisia käsittelyaikoja
-Kempele rikkoo sisäisesti laatimaansa Kempele-sopimusta
-omaishoidontukipäätöksiä tehdään lainvastaisesti määräaikaiseksi
-asiakkaat eivät saa kirjallisia päätöksiä eivätkä kirjallisia sopimuksia. Osa kunnan toimista on edennyt eduskunnan oikeusasiamiehen selvittelyn alle.
-asiakkaille ei tehdä lain mukaisia palvelusuunnitelmia, mitkä vaikeuttavat vammaisten arjen toimia ja palvelujen saamista.
-omaishoitajien viesteihin, soittoihin ja muihin yhteydenottoihin ei vastata eikä reagoida lainkaan.
-tilapäishoitopaikkoja ei ole tarjolla, joten omaishoitajien lakisääteiset vapaat jäävät käyttämättä.
-vammaisten hoidettavien/asiakkaiden tietoja katoaa rekisteristä.

Lisää aiheesta Kalevan uutisoimana täältä ja täältä.

Posted in Yleinen.