Tiedote Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoitajille ja perhehoitajille

Kriteerit

Omaishoidontuen- ja perhehoidon myöntämisperusteet on laadittu yhteistyössä ikäihmisten omaishoitotyön vastaavien -, perhe- ja sosiaalityön ammattilaisten -, omais- ja perhehoitoyhdistysten edustajien toimesta. Myöntämisperusteet, palkkioluokat ja vapaidenpito mahdollisuudet ovat yhtenäistetty. Myöntämisperusteiden hyväksyminen tapahtuu hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunnassa. Päätöksestä tulee erillinen tiedote.

Miten käy nykyisten sopimusten ja vastuu hoitajien, jatkavatko he?

Olemme keränneet kunnista ja kuntayhtymistä omaishoidontuen ja perhehoidon sopimuksia, jotka siirretään Monetran toimesta OIMA-järjestelmään. Vanhat sopimukset tullaan tarkastamaan aikanaan uusilla myöntämisperusteilla.  Hyvinvointialue ei irtisano sopimuksia, mutta kaikki vanhat siirtyneet sopimukset tullaan käymään läpi v. 2023 puolen vuoden aikana.

Omaishoitotyötä tekevät samat hyvinvointialueen hoitajat, mutta siirtymätilanteessa on työntekijöilläkin mahdollisuus vaihtaa työpistettä. Jokaiselta tullaan kysymään, halusta jatkaa mielenkiintoista ja tärkeää omaishoitajien kanssa tehtävää työtä.

Omaishoitajaksi tullaan hakeutumaan ensisijaisesti sähköisen Omaolo-palvelun kautta, mutta paperihakukin on olemassa. 

Mitä tarkoittaa omaishoitokeskus: ketä siellä työskentelee, missä se on?

Omaishoidonkeskus palvelee kaikenikäisiä omaishoitajaperheitä.  Palvelutarpeen kartoituksen jälkeen, mikäli omaishoidontuen kriteerit täyttyvät laaditaan palveluohjauksen/ viranhaltijan toimesta omaishoidontuen sopimus. Tämän jälkeen alkaneesta omaishoitajuudesta tulee tieto omaishoitokeskuksen työntekijöille, jotka ottavat yhteyttä säännöllisesti omaishoitajaperheisiin, antavat neuvontaa ja ohjausta, sopivat mm. hyvinvointi- ja terveystarkastuksista, koulutuksista ja valmennuksesta. Omaishoitokeskus seuraa ja ohjaa lakisääteisten vapaiden pitämistä. Omaishoitokeskus pystyy myös ohjaamaan ja antamaan tukea esim. järjestöpuolelta saataviin apuihin. Keskus toimii myös kehittäjänä omaishoitotyölle. Omaishoitokeskuksen työkaluna toimii OIMA-järjestelmä, jonka kautta omaishoitajien palkkiot, perhehoitajien palkkiot ja sijaishoidon korvaukset maksetaan.  Kun omaishoitajuus aikanaan päättyy, omaishoitokeskus voi antaa jälkitukea omaishoitajalle. 

Omaishoitokeskuksessa työskentelee, ja voi työskennellä, palveluohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, geronomeja, sosionomeja ja sairaanhoitajia sekä terveydenhoitajia.  Omaishoitokeskus toimii hajautettuna lähellä asiakasta.

OIMA- käyttöönotto, lyhyesti tiedotetaan myöhemmin

Hyvinvointialueen erityisryhmien ja ikäihmisten palveluohjaus siirtyy palkkioiden maksujen osalta Oima- palvelun käyttöön vuoden 2023 alussa. Jatkossa omaishoidon tuki, omaishoidon vapaan ja perhehoidon palkkiot maksetaan OIMA:n kautta. Oima tulee kouluttamaan omaishoitajat (10.1.2023 klo aika ilmoitetaan myöhemmin), perhehoitajat ja sijaishoitajat, josta tulee erillinen tiedote.

Omaishoidonkeskus on uusi tapa olla mukana omaishoitoperheiden työssä. Kun uutta kehitetään, alussa on varmasti toiminnallisia haasteita, mutta niitä pyritään korjaamaan kaiken aikaa. Pyydämme kärsivällisyyttä jokaiselta.

Yhteistyöterveisin
Marko Niiranen
Ikäihmisten yhteisten palveluiden palvelualuejohtaja

 

 

Posted in Ajan hermolla, Omaishoito, Vieraskynä and tagged .

2 Comments

  1. Milloin oima pohja on valmiina merkintöjä varten. Olen turhaan yrittänyt merkitä omaushoidonvapaita oiman alustalle

    • Hei Päivi! Tässä numero Monetralle mistä omaishoitajat voivat kysyä neuvoa Oimaan liittyen. Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun osalta: puhelimitse 040 138 1809 tai sähköpostilla avustajapalkat.pohde@monetra.fi

Comments are closed.