Tukea ja toimintaa vapaaehtoisille

Tällä sivulla:

Koulutus | Jaksaminen ja virkistys

Koulutus

Ennen vapaaehtoiseksi alkamista henkilön kanssa käydään keskustelu siitä, mitkä hänen toiveensa ja mahdollisuutensa osallistua vapaaehtoistoimintaan ovat. Tämän jälkeen perehdytämme kaikki vapaaehtoiset toimintaan.

Emme velvoita vapaaehtoista käymään koulutusta, sillä vapaaehtoisena voi toimia tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Vapaaehtoisella on kuitenkin mahdollisuus osallistua peruskoulutuksiin ja jatkokoulutuksiin sekä keskusteluihin yhteyshenkilön ja ryhmän kanssa. Suosittelemme koulutuksiamme vapaaehtoistoiminnan tueksi

Järjestämme omia vapaaehtoistoimintaan liittyviä pieniä lisäkoulutuksia vuosittain.  Myös muut toimijat tarjoavat hyödyllisiä koulutuksia. Tarjolla on muun muassa ensiapukoulutusta ja Varesverkoston järjestämiä koulutuksia. Vapaaehtoiset voivat siis käydä myös toisten toimijoiden koulutuksissa.

Vapaaehtoistoimijaa sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä hän voi käydä läpi vapaaehtoistoiminnassa vastaan tulleita asioita oman lähipiirinsä kanssa.  Tämän vuoksi tarjoamme vapaaehtoiselle mahdollisuuden kahdenkeskeisiin keskusteluihin. Yhteyshenkilön kanssa keskustelu auttaa käsittelemään vapaaehtoistoiminnan yhteydessä tapahtuneita yllättäviä tapahtumia ja asioita.

Oulun seudun omaishoitajat tarjoaa vapaaehtoisilleen myös ryhmätapaamisia tutustumisten ja kokemusten vaihdon merkeissä. Lisäksi kokoonnumme kaksi kertaa vuodessa tekemään yhdessä jotain kivaa. Olemme käyneet muun muassa teatterissa, syömässä, retkillä sekä taidemuseossa.

Kevään 2020 vapaaehtoisten tapaamiset

10.2.2020 klo 17.00–18.30 Vapaaehtoisten tapaaminen Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteerissa. Tule kahvittelemaan ja tapaamaan muita yhdistyksemme vapaaehtoisia.

6.3.2020 klo 9.00-11.00 Yhdistyksen strategiapäivitys Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortterissa omaishoitajille, vapaaehtoisille ja yhdistyksen jäsenille. Tule kertomaan omia kokemuksia ja näkemyksiä yhdistyksemme toiminnasta. Vapaaehtoinen, ilmoittaudu viimeistään 28.2 mennessä Marja Heikkiselle p. 040 501 9119 tai marja.heikkinen@osol.fi

4.6.2020 klo 15.00–18.00 Vapaaehtoisten virkistysiltapäivä. Tästä lisätietoa myöhemmin.