Tukea ja toimintaa vapaaehtoisille

Koulutus

Ennen vapaaehtoiseksi alkamista henkilön kanssa käydään keskustelu siitä, mitkä hänen toiveensa ja mahdollisuutensa osallistua vapaaehtoistoimintaan ovat. Tämän jälkeen perehdytämme kaikki vapaaehtoiset toimintaan.

Emme velvoita vapaaehtoista käymään koulutusta, sillä vapaaehtoisena voi toimia tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Vapaaehtoisella on kuitenkin mahdollisuus osallistua peruskoulutuksiin ja jatkokoulutuksiin sekä keskusteluihin yhteyshenkilön ja ryhmän kanssa. Suosittelemme koulutuksiamme vapaaehtoistoiminnan tueksi

Järjestämme omia vapaaehtoistoimintaan liittyviä pieniä lisäkoulutuksia vuosittain.  Myös muut toimijat tarjoavat hyödyllisiä koulutuksia. Tarjolla on muun muassa ensiapukoulutusta ja Varesverkoston järjestämiä koulutuksia. Vapaaehtoiset voivat siis käydä myös toisten toimijoiden koulutuksissa.

Vapaaehtoistoimijaa sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä hän voi käydä läpi vapaaehtoistoiminnassa vastaan tulleita asioita oman lähipiirinsä kanssa.  Tämän vuoksi tarjoamme vapaaehtoiselle mahdollisuuden kahdenkeskeisiin keskusteluihin. Yhteyshenkilön kanssa keskustelu auttaa käsittelemään vapaaehtoistoiminnan yhteydessä tapahtuneita yllättäviä tapahtumia ja asioita.

Oulun seudun omaishoitajat ry tarjoaa vapaaehtoisilleen myös ryhmätapaamisia tutustumisten ja kokemusten vaihdon merkeissä. Lisäksi kokoonnumme kaksi kertaa vuodessa tekemään yhdessä jotain kivaa. Olemme käyneet muun muassa teatterissa, syömässä, retkillä sekä taidemuseossa.