Tietoa vapaaehtoisille

Tervehdys sinulle uusi vapaaehtoinen! Toivomme sinulle antoisia hetkiä vapaaehtoistoiminnan parissa. Kiitos, että valitsit meidät!

Tällä sivulla:

Mitä on vapaaehtoistoiminta? | Vapaaehtoistoiminnan periaatteet | Minäkö vapaaehtoiseksi? | Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi

Mitä on vapaaehtoistoiminta?

Oulun seudun omaishoitajien toiminnassa vapaaehtoiset ovat yhdistykselle tärkeitä. Jokainen vapaaehtoinen on yksilö ja on toiminnassa mukana omien mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa puitteissa. Vapaaehtoisena voi toimia tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville.

Toimintamme on kaikille avointa. Vapaaehtoistoiminta voi olla yhdistyksessämme:

  • vertaisvapaaehtoisuus: jos sinulla on kokemusta omaishoitajuudesta
  • omaishoitajan ystävänä eli kyläkummina
  • ommaiskahvila- ja tapahtuma-avustajana
  • yhteiskunnallista osallistumista eri muodoissa, kansalaisvaikuttamista ja järjestötoimintaa.

Yhdistyksemme vapaaehtoistoimintaa voi tehdä monella eri tavalla: yksinkertaisimmillaan apu voi olla kahvinkeittoa yhdistyksen tilaisuuksissa. Vapaaehtoinen voi toimia tuettavien, omaisten ja ystävien tukena ja kumppanina.

Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta korvausta. Vapaaehtoinen ei koskaan korvaa alan ammattityöntekijää, eikä vapaaehtoinen tee päätöksiä kenenkään puolesta. Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen, eli hän ei saa kertoa eteenpäin vapaaehtoistoiminnassa kuulemiaan asioita.

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

Vapaaehtoiset ovat yhdistykselle tärkeitä. Jokainen teistä on yksilö ja mukana toiminnassa omien mahdollisuuksien ja voimavarojen puitteissa. Vapaaehtoisena voit toimia tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville ja se kohdistuu omaishoitajien arjen ja yhdistyksen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen hallitus toimii myös vapaaehtoisvoimin.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TEHTÄVÄT – Vapaaehtoistoiminnan tehtäväkenttä on laaja. Voit vaihtaa tehtäviä oman mielenkiinnon mukaan. Mikäli et voikaan hoitaa jo sovittua tehtävää, ilmoita siitä ajoissa yhteyshenkilöllesi.

PEREHDYTYS – Saat perehdytyksen yhdistyksemme toimintaan henkilökohtaisessa tapaamisessa. Lisäksi saat perehdytyksen vapaaehtoistoimintaan sekä omiin tehtäviisi siltä yhdistyksen työntekijältä, joka on niistä vastuussa. Sinulle nimetään yhteyshenkilö.

KOULUTUS – Sinulla on mahdollisuus osallistua tarjolla oleviin koulutuksiin, jotka tukevat sinua toiminnassasi.

VAPAAEHTOISTEN TAPAAMISET – Sinun on hyödyllistä vaihtaa ajatuksia ja virkistäytyä yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. Järjestämme useita tapaamisia vuosittain, ilmoitamme niistä kirjeitse sekä kotisivuillamme.

SEURANTA – Pidät tekemistäsi tuntimääristä kirjaa ja raportoit niistä yhteyshenkilöllesi. Kaikki palautteesi on meille tärkeää.

VAKUUTUS – Yhdistys on vakuuttanut vapaaehtoiset vapaaehtoistoiminnan aikana sattuvissa tapaturmissa.

TODISTUS VAPAAEHTOISTOIMINNASTA – Saat halutessasi tekemästäsi vapaaehtoistoiminnasta virallisen todistuksen. Voit pyytää sitä yhteyshenkilöltäsi.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN LOPETUS – Sinulla on oikeus jäädä tauolle tai lopettaa vapaaehtoistoiminta. Ilmoita siitä yhteyshenkilöllesi.

VAPAAEHTOINEN – MUISTA TÄMÄ:

  • ARVOT – Kunnioitamme asiakkaidemme ja muiden vapaaehtoisten maailmankatsomusta sekä uskonnollista ja poliittista vakaumusta. Kaikessa toiminnassamme noudatamme yhdistyksemme arvoja, joita ovat tasa-arvo, yksilöllisyys, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnan laadukkuus.
  • LUOTTAMUS – Sitoudumme vaitiolovelvollisuuteen vapaaehtoistoiminnan sopimusta tehdessämme.
  • OMA JAKSAMINEN – Vapaaehtoistoimintaa tehdään aina omien voimavarojen ja oman elämäntilanteen puitteissa. On hyväksyttävää asettaa rajat omalle osallistumiselle ja myös kieltäytyä tehtävistä. Pidä huolta itsestäsi.

Minäkö vapaaehtoiseksi?

Oulun seudun omaishoitajat etsii aktiivisesti vapaaehtoisia eri tehtäviin. Vapaaehtoinen saa itse esittää toiveensa vapaaehtoistoiminnan luonteesta.

Oulun seudun omaishoitajien toiminnassa vapaaehtoiset tekevät monenlaisia tehtäviä, eivätkä kaikki vapaaehtoiset käy omaishoitoperheiden kotona. Osa tehtävistä liittyy järjestämiimme tapahtumiin ja tapaamisiin (Ommaiskahvila- ja tapahtuma-avustajat), osa muiden vapaaehtoisten tukemiseen (vertaisvapaaehtoiset). Auttaa voi myös puhelimen välityksellä tai osallistumalla jäsenlehtemme tekoon.

Vapaaehtoinen ei koskaan tee ammattilaisen töitä! Tärkeää on kyky kuunnella ja keskustella sekä antaa henkistä tukea – rohkaista, suvaita ja tukea.

Oman hyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että vapaaehtoinen arvioi omat voimavaransa oikein, jotta ei lupaa enempää kuin jaksaa. Olennaista on, että vapaaehtoinen tekee sen, mitä lupaa ja ilmoittaa muutoksista. Hän voi määritellä kuinka pitkän ajan on käytettävissä. Toiminnasta luopuminen tai tauolle jääminen on aina sallittua, kunhan muutoksista ilmoittaa Oulun seudun omaishoitajille.

Nimeämme jokaiselle vapaaehtoistoimijalle oman yhteyshenkilön, joka on työaikana tavoitettavissa ja tukena vapaaehtoistoiminnassasi!

Voit ottaa meihin yhteyttä joko täyttämällä alla olevan lomakkeen tai soittamalla, lähettämällä sähköpostia tai käymällä Oulun seudun omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa.

Sovimme yhdessä alkukeskusteluajan, jossa keskustelemme toiveistasi vapaaehtoistoiminnan suhteen. Tämän jälkeen etsimme sinulle sopivaa vapaaehtoistoimintaa. Perehdytämme aina tarvittaessa tehtäviin.

Lisätietoja: Marja Heikkinen 040 501 9119, etunimi.sukunimi@osol.fi

 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi