Tietoa vapaaehtoisille

Oulun seudun omaishoitajat ry:n toiminnassa vapaaehtoiset ovat yhdistykselle tärkeitä. Jokainen vapaaehtoinen on yksilö ja on toiminnassa mukana omien mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa puitteissa. Vapaaehtoisena voi toimia tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville.

Tällä sivulla:

Mitä on vapaaehtoistoiminta? | Vapaaehtoistoiminnan periaatteet | Minäkö vapaaehtoiseksi? | Vapaaehtoisten kommentteja vapaaehtoistoiminnasta | Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi

Mitä on vapaaehtoistoiminta?

Toimintamme on kaikille avointa. Vapaaehtoistoiminta voi olla yhdistyksessämme:

 • vertaisvapaaehtoisuus: jos sinulla on kokemusta omaishoitajuudesta
 • omaishoitajan ystävänä eli kyläkummina
 • ommaiskahvila- ja tapahtuma-avustajana
 • yhteiskunnallista osallistumista eri muodoissa, kansalaisvaikuttamista ja järjestötoimintaa.

Yhdistyksemme vapaaehtoistoimintaa voi tehdä monella eri tavalla: yksinkertaisimmillaan apu voi olla kahvinkeittoa yhdistyksen tilaisuuksissa. Vapaaehtoinen voi toimia tuettavien, omaisten ja ystävien tukena ja kumppanina.

Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta korvausta. Vapaaehtoinen ei koskaan korvaa alan ammattityöntekijää, eikä vapaaehtoinen tee päätöksiä kenenkään puolesta. Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen, eli hän ei saa kertoa eteenpäin vapaaehtoistoiminnassa kuulemiaan asioita.

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

Vapaaehtoiset ovat yhdistykselle tärkeitä. Jokainen teistä on yksilö ja mukana toiminnassa omien mahdollisuuksien ja voimavarojen puitteissa. Vapaaehtoisena voit toimia tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville ja se kohdistuu omaishoitajien arjen ja yhdistyksen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen hallitus toimii myös vapaaehtoisvoimin.

 • Vapaaehtoistoiminnan tehtävät – Vapaaehtoistoiminnan tehtäväkenttä on laaja. Voit vaihtaa tehtäviä oman mielenkiinnon mukaan. Mikäli et voikaan hoitaa jo sovittua tehtävää, ilmoita siitä ajoissa yhteyshenkilöllesi.
 • Perehdytys – Saat perehdytyksen yhdistyksemme toimintaan henkilökohtaisessa tapaamisessa. Lisäksi saat perehdytyksen vapaaehtoistoimintaan sekä omiin tehtäviisi siltä yhdistyksen työntekijältä, joka on niistä vastuussa. Sinulle nimetään yhteyshenkilö.
 • Koulutus – Sinulla on mahdollisuus osallistua tarjolla oleviin koulutuksiin, jotka tukevat sinua toiminnassasi.
 • Vapaaehtoisten tapaamiset – Sinun on hyödyllistä vaihtaa ajatuksia ja virkistäytyä yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. Järjestämme useita tapaamisia vuosittain, ilmoitamme niistä kirjeitse.
 • Seuranta – Pidät tekemistäsi tuntimääristä kirjaa ja raportoit niistä yhteyshenkilöllesi. Kaikki palautteesi on meille tärkeää.
 • Vakuutus – Yhdistys on vakuuttanut vapaaehtoiset vapaaehtoistoiminnan aikana sattuvissa tapaturmissa.
 • Todistus vapaaehtoistoiminnasta – Saat halutessasi tekemästäsi vapaaehtoistoiminnasta virallisen todistuksen. Voit pyytää sitä yhteyshenkilöltäsi.
 • Vapaaehtoistoiminnan lopetus – Sinulla on oikeus jäädä tauolle tai lopettaa vapaaehtoistoiminta. Ilmoita siitä yhteyshenkilöllesi.

Vapaaehtoisen muistilista:

 • Arvot – Kunnioitamme asiakkaidemme ja muiden vapaaehtoisten maailmankatsomusta sekä uskonnollista ja poliittista vakaumusta. Kaikessa toiminnassamme noudatamme yhdistyksemme arvoja, joita ovat tasa-arvo, yksilöllisyys, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnan laadukkuus.
 • Luottamus – Sitoudumme vaitiolovelvollisuuteen vapaaehtoistoiminnan sopimusta tehdessämme.
 • Oma jaksaminen – Vapaaehtoistoimintaa tehdään aina omien voimavarojen ja oman elämäntilanteen puitteissa. On hyväksyttävää asettaa rajat omalle osallistumiselle ja myös kieltäytyä tehtävistä. Pidä huolta itsestäsi.

Minäkö vapaaehtoiseksi?

Oulun seudun omaishoitajat ry etsii aktiivisesti vapaaehtoisia eri tehtäviin. Vapaaehtoinen saa itse esittää toiveensa vapaaehtoistoiminnan luonteesta.

Hakiessasi yhdistyksen vapaaehtoiseksi sovimme ensin yhdessä alkukeskusteluajan, jossa keskustelemme toiveistasi vapaaehtoistoiminnan suhteen. Tämän jälkeen etsimme sinulle sopivaa vapaaehtoistoimintaa. Perehdytämme aina tarvittaessa tehtäviin.

Nimeämme jokaiselle vapaaehtoistoimijalle oman yhteyshenkilön, joka on työaikana tavoitettavissa ja tukena vapaaehtoistoiminnassasi!

Yhdistyksen toiminnassa vapaaehtoiset tekevät monenlaisia tehtäviä, eivätkä kaikki vapaaehtoiset käy omaishoitoperheiden kotona. Osa tehtävistä liittyy järjestämiimme tapahtumiin ja tapaamisiin (Ommaiskahvila- ja tapahtuma-avustajat), osa muiden vapaaehtoisten tukemiseen (vertaisvapaaehtoiset). Auttaa voi myös puhelimen välityksellä tai osallistumalla jäsentiedotteemme tekoon. Vapaaehtoinen ei koskaan tee ammattilaisen töitä! Tärkeää on kyky kuunnella ja keskustella sekä antaa henkistä tukea – rohkaista, suvaita ja tukea. Oman hyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että vapaaehtoinen arvioi omat voimavaransa oikein, jotta ei lupaa enempää kuin jaksaa. Olennaista on, että vapaaehtoinen tekee sen, mitä lupaa ja ilmoittaa muutoksista. Hän voi määritellä kuinka pitkän ajan on käytettävissä. Toiminnasta luopuminen tai tauolle jääminen on aina sallittua, kunhan muutoksista ilmoittaa yhdistyksen yhteyshenkilölle.

Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena voit ottaa meihin yhteyttä joko täyttämällä alla olevan lomakkeen tai soittamalla, lähettämällä sähköpostia tai käymällä meidän toimistolla osoitteessa Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Lisätietoja: Kaarina Haukipuro, p. 040 559 7766, kaarina.haukipuro@osol.fi.

Vapaaehtoisten kommentteja vapaaehtoistoiminnasta

Olemme kysyneet yhdistyksemme vapaaehtoisilta: Miksi olet lähtenyt mukaan vapaaehtoistoimintaan? Koetko, että voit vapaaehtoistoiminnassasi tukea omaishoitoperheitä?

Tässä heidän koottuja vastauksiaan:

 • Vertaistuen, halun ja ilon sekä tunteen siitä, että vapaaehtoisia tarvitaan.
 • Rikastuttaa elämääni, kun saan olla mukana ja auttaa muita ihmisiä.
 • Olen ollut itse omaishoitajana, joten tiedän että pienikin apu ja tuki on tärkeä niin arvokkaassa, mutta vaativassa ja raskaassa työssä, antaa voimaa jaksamiseen.
 • Olen saanut yhdistykseltä paljon tukea, haluan antaa jotain omalta osaltani takaisin. Kyllä voin vaikuttaa omalta osaltani ja koen toiminnan tärkeäksi.
 • Koen, että omalla pienellä panoksella voin tukea yhdistystä ja sitä kautta omaishoitajia.
 • Tavata muita ihmisiä, vertaistoimintaa, olla avuksi missä tarvitaan.
 • Minä saan siitä itselle hyvän mielen ja teen sitä sydämellä.
 • Koen antavani omaishoitajille hengähdystauon ja vertaistukea.
 • Sisältöä ja vaihtelua elämään. Kyllä.
 • Hoitosuhteen muuttuessa täytän aukkoa, joka on syntynyt muutoksesta. Olen saanut uusia ystäviä ja vertaistukea.
 • Se on kiva lisä arkeen, saa itse valita mitä tekee. Sosiaalista tekemistä.
 • Olen tuntenut, että minusta on ollut apua perheelle. Työstäni olen saanut myös itse iloa ja arvostusta. Tämä riittää minulle.
 • Suurempi kuin olin ajatellutkaan. Saan itselleni enemmän kuin ikinä voin antaa. Tarpeelliseksi tulemisen tuntemus. Vertaisuus, ilo, uudet ystävä!

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi