Vuoden omaishoitajateko -palkinnon saajaa etsitään

Vuonna 2016 jaetaan kolmannen kerran Vuoden omaishoitajateko -palkinto. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry ja ODL-säätiö haluavat muistaa palkinnolla omaishoitajaa tai etäomaishoitajaa.

Kriteereitä palkinnon myöntämiselle ovat:

  • Omaishoitaja/etäomaishoitaja arvostaa omaa hyvinvointiaan ja aikaansa ja tavoittelee sitä järjestämällä itselleen vapaahetkiä ja omaa aikaa.
  • Hän huomioi omat voimavaransa ja hakee tarvittaessa apua omaishoitotilanteeseensa.
  • Hän ottaa vastaan kaupungin / kunnan tarjoamia hoitotyötä helpottavia palveluita.
  • Hän on tietoinen oikeuksistaan omaishoitajana. Hän ottaa aktiivisesti asioista selvää ja on vuoropuhelussa eri tahojen kanssa ja ajaa asioita eteenpäin rakentavassa hengessä.
  • Hän kannustaa muita omaishoitajia omalla esimerkillään tulemaan mukaan omaishoitajayhdistyksen toimintaan.
  • Hän osallistuu omien voimavarojensa mukaan omaishoitajayhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan.
  • Hän antaa omaishoitajayhdistyksen toimijoille vinkkejä ja käytännön läheistä näkökulmaa siitä, kuinka omaishoitajille suunnattua toimintaa voisi alueella edelleen kehittää.

Palkinnon saaja voi olla myös omaishoidon innovaatioita ja omaishoitajien työtä ja työoloja edistänyt henkilö tai taho, jonka toimintaa voidaan pitää pitkäjänteisenä ja se on kohdistunut yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin aiheisiin ja tehty työ on koitunut omaishoitajien parhaaksi.

Vuoden omaishoitajateko -palkinnon saaja valitaan Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminta-alueelta. Palkinnon saajan valitsee Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n sekä ODL-säätiön yhteinen toimikunta. Vuosittainen palkintosumma on 1000 €, palkinnon lahjoittaa ODL-säätiö. Palkintona on lahjakortti, jonka saaja voi käyttää omaan virkistykseensä ja hyvinvointiinsa, palkinto voidaan jakaa myös useamman henkilön kesken. Palkinnon saaja julkaistaan Valtakunnallisella omaishoitajien viikolla marraskuun lopulla.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa 11.11. mennessä sähköpostilla minna.salminen(at)osol.fi tai kirjeitse Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry/Minna Salminen, Isokatu 47, 90100 Oulu. Ehdotus tulee perustella kriteereillä, mutta ehdokkaan ei tarvitse täyttää kaikkia kriteereitä.

Lisätietoja antaa Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja Minna Salminen, puh. 040-5665 865 tai minna.salminen(at)osol.fi

Posted in Yleinen.