Yhdistyksen opintomatka Prahaan

Omaishoidon kehitysvientiä ja gulassia

Keväällä 2018 yhdistyksemme työntekijöistä koottu opintomatkatyöryhmä sai tehtäväkseen suunnitella opintomatkan Eurooppaan. Intensiivisen kartan sekä lentoaikataulujen tutkimisen jälkeen matkamme kohteeksi valikoitui Prahan kaupunki Tšekeissä. Matkakohteen valikoitumista helpotti logististen seikkojen ohella osaltaan myös paikallisen suurlähetystön pikainen reagointi sähköpostitiedusteluumme, mistä suuri kiitos lähetystön neuvonantaja Rauli Kostamolle. Pitkälti hänen edesottamuksiensa ansiosta työryhmämme pääsi myös jouhevasti kontaktiin paikallisten toimijoiden kanssa. Syksyn aikana opintomatkatyöryhmämme kävikin tiivistä sähköpostien vaihtoa Prahan vierailukohteiden edustajien kanssa hioen vierailujen sisällöllistä tematiikkaa sekä aikatauluja. Lähdön hetken vihdoin koettaessa opintomatkaamme oli saatu sisällytettyä neljä mielenkiintoista vierailukohdetta.

Ensimmäiset vierailukohteet Prahassa

Saavuimme Prahaan keskiviikkona 12.12. sinivalkoisin siivin ja lentokentältä taitetun noin puolen tunnin taksimatkan jälkeen olimme asemoituneet Prahan kuvankauniiseen historiaa ja kulttuuria tihkuvaan vanhaan kaupunkiin, jossa viehättävä pieni hotellimme PAV sijaitsi. Huoneisiin kirjautumista odotellessa ryhmämme purkautui vanhan kaupungin kujille ja aukioille ihmettelemään jouluun valmistautuvan suurkaupungin humua. Keskiviikkoilta sujuikin matkasta palautumisen ja ympäristöön tutustumisen merkeissä.

Torstai -aamuna tapasimme sovitusti hotellillamme vierailukohteisiin pestatun tulkkimme, rouva Lenka Farovan, joka päätyönään opettaa Prahan yliopistossa Suomen kieltä, mistä saimmekin kuulla hänellä olevan jo yli 20 vuoden kokemuksen. Olimme opintomatkatyöryhmässä henkisesti varautuneet englanninkielisten presentaatioiden toteuttamiseen, mutta olimme toisaalta ilahtuneita tulkin käytön mahdollistumisesta, molemminpuolisen ymmärryksen sekä sulavan kommunikoinnin varmistamiseksi vierailukohteissa. Lenkan johdolla jalkauduimme kohti ensimmäistä vierailukohdettamme, ”Arvokkaan ikääntymisen diakoniatyön” -instituuttia (The Institute on Dignified Ageing Diaconia). Perillä kohteessa meidät otti lämpimästi vastaan Olga Starostova tiimeineen.

Vierailulla Arvokkaan ikääntymisen diakoniatyön instituutissa

Vierailulla Arvokkaan ikääntymisen diakoniatyön instituutissa

Arvokkaan ikääntymisen instituutti on suurin diakoniapalveluiden tuottaja Tšekeissä ja operoi maanlaajuisesti. Instituutti tarjoaa kursseja, koulutuksia ja neuvontaa, joita se toteuttaa yhteistyössä eri ammattilaistahojen kanssa. Instituutti tekee myös tutkimustyötä ja julkaisee informatiivisia ammattilaisjulkaisuja mediassa sekä järjestää vanhustyön konferensseja ja kokouksia. Olga tiimeineen kertoi ryhmällemme vanhustenhoidon heikosta asemasta Tšekeissä. Laitospaikkoja maassa on vähän, ja hoidon taso ei ole samaa luokkaa esimerkiksi Suomessa saatavan hoidon kanssa. Omaishoitajuutta ei Tšekeissä juurikaan tunnisteta lainsäätäjän taholta ja suurin osa omaishoitotilanteissa olevista tšekkiläisistä tekee tätä arvokasta työtä korvauksetta. Instituutin tekemä työ tšekkiläisten omaishoitajien aseman parantamiseksi onkin merkittävää, sillä eräs heidän ydintehtävistään on poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen vaihtoehtoisten toimintamallien tuottamisen ja tiedon lisäämisen kautta. Vierailun aikana olikin sangen ilahduttavaa kuulla, että instituutti on mm. kääntänyt suomalaista lakitekstiä osana vaikuttamistyötään. Olga kollegoineen oli erittäin kiinnostunut suomalaisesta omaishoidon kentästä ja uskon, että pystyimme vierailun aikana tarjoamaan heille hyödyllisiä näkökulmia työhönsä.

Ryhmämme oli erittäin otettu lämpimästä vastaanotosta Arvokkaan ikääntymisen instituutissa ja pystyimme vierailun lopuksi toteamaan yhdistyksemme arvopohjan lepäävän samoilla ajatuksellisilla peruspilareilla kuin heidänkin. Jäähyväisten jälkeen Lenka -tulkkimme johdatti meidät ripeällä tahdilla raitiovaunun kyytiin ja kohti torstaipäivän toista vierailukohdetta Tšekkien sosiaali- ja työministeriötä.

Kävimme vierailulla myös Tšekkien sosiaali- ja työministeriössä

Ministeriössä meidät otti vastaan Teresa Suchomelová ja ryhmä asiantuntijoita. Teresa oli toiminut vierailumme aikataulujen etukäteissuunnittelijana ja käytännön järjestelyjen koordinoijana ja tämänkin vierailun kohdalla puitteet olivat moitteettomat. Ministeriössä saimme parin tunnin mittaisen esittelyn tšekkiläisen sosiaaliturvajärjestelmän pääkohdista ja ymmärryksemme heidän yhteiskuntansa toimintojen erilaisuudesta suhteessa omaamme kasvoi. Koska kiinnostuksemme oli nimenomaan omaishoidon asemassa Tšekeissä, muutamat asiat esittelyssä kiinnittivät eittämättä huomiomme. Omaishoitajalle ei Tšekeissä makseta korvausta. Omaishoidon lakisääteistä pientä ja vaikeasti saatavaa korvausta on maksettu vuoteen 2006 saakka, jolloin se on lakkautettu. Uusimpana tuen muotona heillä on tullut 3 kk kestoinen ”omaishoitovapaa”, jolloin henkilö voi jäädä töistä kotiin hoitamaan sairasta omaistaan ja hänelle korvataan 70 % palkasta ansionmenetyksenä. Kyseisen korvauksen henkilö voi saada kerran elämänsä aikana ja se edellyttää, että henkilö on huolehtinut työntekijävakuutuksensa maksamisesta. Pitkäaikaista tukea sairauden, vamman tai toimintakyvyn alenemisen Tšekeissä maksetaan myös mutta korvaus on pienehkö paikalliset elinkustannukset huomioiden, korkeimmillaan 1/3 palkasta. Tukien käsittelyajat ovat usein pitkiä ja saattavat venyä yli vuodenkin mittaisiksi. Vierailu ministeriössä herätti ryhmässämme vilkasta keskustelua ja poistuimmekin Prahan hämärtyvään iltaan tulkkimme kanssa yhteiskuntiemme eroja kiihkeästi ruotien.

Prahan Suomen Suurlähetystöön tutustumassa

Perjantaina suuntasimme runsaan aamiaisen jälkeen kohti Prahan Suomen suurlähetystöä, jossa ryhmämme otti lämpimästi vastaan neuvonantaja Rauli Kostama sekä suurlähettiläs Jukka Pesola. Keskustelimme noin puolentoista tunnin ajan tšekkiläisen ja suomalaisen yhteiskunnan eroista ja yhtäläisyyksistä. Tšekeissä talouden pääasiallisena moottorina toimiva raskas teollisuus ja tuotanto ohjaavat paljolti myös poliittista päätöksen tekoa ja tämä näkyy osaltaan myös sosiaalipalveluiden kehittymättömyytenä verrattuna esim. Pohjoismaihin. Suomalainen koulujärjestelmä on herättänyt Tšekeissä kiinnostusta, paikallinen opetuksen taso ei yleisesti ottaen ole kovin korkea, ja yksittäisten opettajien motivaatio on avainasemassa, kun puhutaan opetuksen laadusta. Ilmainen kouluruoka on nostettu vasta hiljan poliittiseen keskusteluun Tšekeissä. Lainsäädännölliset muutostarpeet tunnistetaan, mutta muutokset tapahtuvat hitaasti. Suomalaisittain ajatuksia herättävää on se, että työttömyysprosentti on Tšekeissä Euroopan alhaisimpia (alle 3 %) ja valtion budjetti on reilusti ylijäämäinen. Vierailu suurlähetystössä oli mieleenpainuva ja saimme kattavan esittelyn Jukalta myös suurlähettilään työstä. Maittavan lounaan (gulassikeitto leipäkulhosta, voimme suositella varauksetta) jälkeen siirryimme perjantain toiseen, sekä samalla opintomatkamme viimeiseen vierailukohteeseen, Zivot 90 (Elämä 90) -järjestöön.

Vierailulla Prahan Suomen Suurlähetystössä

Vierailulla Prahan Suomen Suurlähetystössä

Zivot 90 -järjestössä meidät otti vastaan Neiti Riabtceva, joka esitteli meille järjestön toimintaa. Zivot 90 on perustettu vuonna 1990 ja heidän päätoimisena kohderyhmänään ovat ikäihmiset. Järjestöllä on käytössään Prahan kaupungin lahjoittama kiinteistö, jonka järjestö on kunnostanut käyttöönsä. Zivot 90 tarjoaa seniorikansalaisille tiloissaan päivätoimintaa, kerhoja, kahvilaa taidepiirejä sekä myös tilaa majoitukseen, mikäli omaistaan hoitava henkilö tarvitsee tilapäissijoituksen hoidattavalleen. Paikat ovat maksullisia. Järjestö pitää yllä myös seniorikansalaisille tarkoitettua auttavaa puhelinta, johon soittaminen on maksutonta. Käytössä on myös hätäpainike -palvelu, jonka avulla asiakas voi hälyttää kotiinsa apua, mikäli sitä tarvitsee.  Järjestöllä on palkattuna hoitohenkilökuntaa, fysioterapeutteja jne. Kaikki toiminnot ovat ainakin osittain maksullisia asiakkaille. Saimme vierailun aikana tutustua talon toimintaan ja tavata asiakkaita. Tilat olivat kodinomaiset, henkilökunta ystävällistä sekä toiminta hyvin suunniteltua ja monipuolista, painottuen kulttuuriin. Esittelykierroksen jälkeen heitimme hyvästit Neiti Riabtcevalle ja samalla Lenka -tulkillemme, kiitosten kera.

Matkamuistojen shoppailua joulutorilla

Viimeinen iltamme sujui ryhmältämme matkamuistojen ostamisen, kaupunkiin tutustumisen ja yhteisruokailun merkeissä. Satumaisen taianomainen joulutori kojuineen, historialliset arkkitehtuuriset hienoudet ja maittava ruoka saivat meidät pauloihinsa. Prahassa on paljon kulttuuria tarjolla; museoita, näyttelyitä, konsertteja ja se on eittämättä yksi kauneimmista eurooppalaisista pääkaupungeista. Ryhmämme voikin suositella sitä kaupunkilomista pitäville matkakohteeksi. Palasimme takaisin talviseen Ouluun paljon uutta oppineena, rentoutuneena ja arvokkaita kokemuksia rikkaampana.

Posted in Vierailut.