Omaisena etäällä -logo

Yhteenveto: Mitä OMAISENA ETÄÄLLÄ -kampanjaviikon aikana on tapahtunut?

Tapahtui lähes 10 vuotta sitten…

Etäomaishoitajuus tuli ensi kerran esille Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset –yhdistyksessä jo melkein kymmenen vuotta sitten. Silloin oli useampia henkilöitä, jotka kertoivat kokemuksistaan ja arjestaan: viikonloput menevät vanhempien luona tekemässä heidän arkiaskareitaan. Ilmiö oli vanha, esimerkiksi omista vanhemmista on huolehdittu, mutta yhteiskunta on muuttunut niin, ettei asuta enää samalla paikkakunnalla. Silloin yhdistyksessä mietittiin, että kyse on samoista elementeistä kuin omaishoidossa. Näin päädyttiin termiin etäomaishoitajuudesta.

Yhdistys hakikin rahoitusta etäomaishoitajuusilmiön selvittämiseen. PALETTI-projektissa (2007-2012) selvittettiin etäomaishoitajuutta. Tutkimus valmistui vuonna 2010; Etäomaishoitajien toiminta ja velvollisuustunto Suomessa.

Seuraava hankerahoitus perustuikin etäomaishoitajille tarkoitetun avun kehittämiseen. Vuosina 2012-2013 Vaihtopuoti-hankkeessa pohdittiin ja kehitettiin aikapankkityyppistä vaihtopankkia etäomaishoitajille. Tässä oli ajatuksena, että etäällä asuva etäomaishoitaja voisi Vaihtopuotin avulla hankkia akuuttia tai pitempiaikaista apua etäomaiselleen Vaihtopuotissa toimivilta vaihtoauttajista. Vaihtoauttajia saatiinkin mukaan toimintaan, mutta etäomaishoitajat eivät vielä kerenneet innostua asiasta, kun verottaja otti kantaa aikapankkiverotukseen. Näin aikapankkitoiminta tuli verolliseksi ja hanke sulki Vaihtopuotin ja muutti nimensä Etäomaispuotiksi vuoden 2014 alussa.

Samalla alettiin käyttää etäomaishoitajuudesta nimeä etäomaishoiva, koska etäältä omaisen huolehtiminen on enemmän hoivaa kuin hoitamista. Pääpaino hankkeessa on edelleen etäomaishoitajien tekemän työn esille tuominen ja etäomaishoivailmiön julkisuus. Ilmiö on valtakunnallinen ja yhteiskunta ei pärjää ilman etäomaishoitajien tekemää hoivatyötä. Siksi ilmiötä on esitelty säännöllisesti kansanedustajille ja muille päättäjille.

Muna-kana-tilanne ja outo ilmiö

Olemme huomanneet, ettei etäomaishoivaa tunneta. Etäomaishoitajat ovat tyttäriä, poikia, sisaria tai läheisiä. Useammankin kerran meille on käynyt niin, että hanketta esiteltyämme vastapuoli on huomannut, että hänhän onkin etäomaishoitaja. Jotta voisimme kehittää toimintaa etäomaishoitajille, on meidän saatava heidät mukaan, mutta se ei onnistu, elleivät he tiedä olevansa etäomaishoitajia. Sama pätee päättäjiin. Me emme voi saada etäomaishoitajille korvauksia tai mainintaa heistä lakiin, ellei päättäjät, hoitohenkilökunta ja etäomaishoitajat itse tunnista ilmiötä.

Näistä taustoista lähdimme siis kehittämään OMAISENA ETÄÄLLÄ -kampanjaa. Tavoitteenamme oli etäomaishoivan tietoisuuden lisääminen valtakunnallisesti. Valitsimme ajankohdaksi Valtakunnallisen omaishoitajaviikon ja pyysimme kampanjan suojelijaksi omaishoidon sydämen asiakasi ottaneen etäomaishoitajan, europarlamentaarikon, Sirpa Pietikäisen.

Mitä kampanjan aikana on tapahtunut?

Kampanjan aikana olemme olleet Oulun Ideaparkissa ja Helsingin omaishoitajamessuilla. Mainoksia ja julisteita on voinut nähdä Oulussa ohi ajavien taksien ikkunoissa, toimistomme parvekkeella, kirjastoissa, apteekeissa ja terveysasemilla sekä keskustan valonäytöillä, Olemmepä olleet Oulun Ideaparkissa (21.11) sekä Helsingissä Innomarkkinoilla (18.11) ja omaishoitajamessuilla (27.11.). Kampanja on ollut esillä julisteina muuallakin kuin Oulussa, esimerkiksi Mikkelissä ja pääkaupunkiseudulla.

Viikon aikana on voinut käydä testaamassa, oletko sinä etäomaishoitaja. Testi on auki edelleen. Testisivuilla on kartta, josta näkee testiin vastanneet etäomaishoitajat kartalla. Punaiset pisteet on etäomaishoitajia ja siniset hoidettavia. On ollut mukava seurata, kuinka uusia pisteitä ilmestyy kartalle viikon aikana. Tässä perjantain 28.11.2014 tilanne:

kartta

Kampanja viikon aikana on julkaistu päivittäin tietoa etäomaishoivasta videon ja blogikirjoitusten muodossa. Joka päivälle on myös ollut etäomaishoitajan tarina, joiden avulla haluamme välittää niitä ajatuksia ja tuntemuksia, joita etäomaishoitajat käyvät läpi omassa tilanteessaan.

Tästä linkistä näet tarkemmin, mitä kaikkea viikon aikana onkaan tapahtunut (Klikkaa sinisestä palkista ”Read next page” nähdäksesi koko viikon tapahtumat):

 

Loppuun jotain lukuja

Vaikka Suomessa onkin yli 65000 ihmistä, jotka huolehtivat omaisistaan etänä, on kyseessä marginaali-ilmiö. Etäomaishoitajat eivät halua julkisuutta tai erottua joukosta. Tämä on myös meidän ensimmäinen kampanjamme, joten tavoitteiden asettaminen oli hyvin vaikeaa. Nyt meillä on jotain lukuja, joita voimme käyttää jatkossakin:

  • Videoita, on katseltu yli 100 kertaa molempia
  • Testisivuilla on vieraillut 447 ihmistä
  • yhdistyksemme nettisivuilla on vieraillut yli 600 kävijää.
  • Olemme julkaisseet viikon aikana 20 blogikirjoitusta
  • Ansiotyö ja Omaishoito Facebook-sivuille on tullut noin 60 uutta sivutykkäystä ja yhdistyksemme sivuille 12.
  • Omaisena Etäällä Facebookin vertaisryhmään on tullut 12 uutta jäsentä.
  • Etäomaishoiva on ollut ainakin kahdeksan lehtijutun aiheena.
  • Viikon kohokohta oli kun yhdistyksemme työntekijä Silvo Nybacka oli Lauri Karhuvaaran haastattelussa Studio 55 -ohjelmassa kertomassa mitä se etäomaishoiva on.
  • Yhteydenottojen vähyys yllätti meidät, mutta luotamme siihen, että niitä tulee hieman vielä jatkossakin.

Lisäksi tulossa on vielä juttuja etäomaishoivasta muuallekin mediaan nyt tulevien kuukausien aikana.

Olemme oppineet kampanjasta paljon. Esimerkiksi ennakkotyömäärä yllätti koko porukan. Kenties some-luvut ja keskustelun vähyys ovat olleet pieniä pettymyksiä, mutta olemme vielä ”some-uramme” alkuaskelissa. Toisaalta median kiinnostus on ollut meille positiivinen yllätys. Se mikä tässä on parasta, että nyt meillä on upeat materiaalit ja laaja tarinapankki, joita voimme käyttää jatkossakin. Lisäksi meillä on paljon enemmän tietoa tiedotuskampanjoinnista jatkoa varten. Vaikka kampanja loppuukin, meidän työ jatkuu edelleen.

Meillä on ollut suuri joukko yhteistyökumppaneita, jotka ovat auttaneet kampanjamateriaalien suunnittelussa ja valmistuksessa sekä tiedon jakamisessa.

Kiitoksia kaikille!

 

Kirjoittanut Marjo Pekonen

Posted in Etäomaishoiva.