Yhteiskehittämisellä tukea omaishoitajille ja hoitohenkilökunnalle

Tukena muutoksessa -hankkeen kehittämistyöryhmä Kehittämön toiminta on tullut päätökseen. Kehittämö toimi lähes kaksi vuotta osana hankkeen toimintaa. Jäseniä tänä aikana oli mukana kaikkiaan 17 eri ihmistä. Osa oli mukana koko ajan, joitain jäi pois ja uusia tuli mukaan. Kehittämön jäsenet olivat kokemusasiantuntijoita, hoitokotien työntekijöitä, SAS-palveluohjaaja sekä muita asiantuntijoita. Kehittämöä ohjasi Kaisa Hartikka työparinsa Teija Viitajylhän tuella.

Työryhmässä tehtiin monipuolisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyötä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen tavoitteisiin peilaten jo itsessään työryhmän työskentely tuki tavoitetta aktivoida kaikkia osapuolia toimimaan yhteiseksi hyväksi.

Alkukartoituksen perusteella ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi valittiin opas omaishoitajalle muutostilanteen tueksi. Oppaalla haluttiin tukea omaishoitajaa siinä tilanteessa, kun hän pohtii läheisen muuttoa pitkäaikaishoitoon. Oppaan sisältöjä suunniteltiin ja tehtiin tiiviisti yhdessä niin työryhmätyöskentelynä kuin tapaamisten ulkopuolellakin. Opasprojektin loppuvaiheessa sitä olivat kommentoimassa myös Kehittämön ulkopuoliset omaishoitajat ja kaupungin työntekijöitä. Omaishoitajan polku muutostilanteessa -opas valmistui joulukuussa 2021. Painettu opas on saatavilla mm. Oulun seudun omaishoitoyhdistys Ommaiskortteerilta ja Aino-neuvonnasta. Sähköinen opas on ladattavissa osoitteessa www.osol.f/omaishoitajanpolku . Opas on tullut tarpeeseen ja siitä on saatu paljon hyvää palautetta:

”Juuri tällaista on kaivattukin.”

”Tärkeä tietää miten prosessi etenee!”

”Tarinat ovat hyviä esimerkkejä vertaistueksi.”

”Elvin tarina oli kuin minun elämästäni.”

Alkukartoitus osoitti, että kaivattiin tukea myös hoitohenkilökunnalle. Kehittämö toimi korona-aikaan ja se vaikutti siihen, että emme päässeet tekemään tiiviimpää yhteistyötä hoitokodeissa. Päädyimme vuoden   2022 alussa kokoamaan kattava ja monipuolinen kysely hoitokoteihin. Kyselyn vastausten pohjalta laadittiin selvitys, joka kuvaa olemassa olevia omaisyhteistyön hyviä käytäntöjä Oulun seudun hoitokodeissa. Kyselyyn vastasi 40 ikääntyneitten tehostettua palveluasumista tarjoavaa hoitokotia Oulusta ja ympäryskunnista. Hyvä omaisyhteistyö Oulun seudun hoitokodeissa -selvityksen voi lukea osoitteessa www.osol.fi/selvitys . Selvityksen liitteenä oleva kyselypohja sopii myös tarkistuslistaksi, kun hoitokodeissa pohditaan omaisyhteistyön kehittämistä.

Tavoitteena olleeseen aktivointiin liittyy myös Omaisyhteistyön seminaarin järjestäminen toukokuussa 2022. Seminaarissa oli kokemusasiantuntijoiden paneelikeskustelu sekä hoitokotien työntekijöitä kertomassa omista hyvistä käytännöistään. Kuulimme myös omaisyhteistyön asiantuntijan puheenvuoron sekä kyselyn tuloksia Hyvä omaisyhteistyö Oulun seudulla -selvityksen pohjalta. Seminaariosallistujina oli hoitokotien työntekijöitä, joista lähes kaikki saivat uusia ideoita omaisyhteistyön kehittämiseen ja aikoivat ottaa uusia toimintamalleja käyttöön.

Kehittämön toimintaan liittyen, olemme olleet perustamassa Omaisten vertaisryhmää hoitokotiin sekä olleet mukana ideoinneissa omaisyhteistyön parantamiseksi. Vaikka Kehittämön toiminta on nyt päättynyt, Tukena muutoksessa -hanke jatkaa omaishoitajien tukemista muutostilanteessa vielä vuoden 2023 ajan.

Kehittämön ohjaaminen oli antoisaa ja yhteiskehittäminen osoittautui hyväksi ja tulokselliseksi tavaksi toimia. Palautteiden perusteella Kehittämön työskentely koettiin merkityksellisenä ja se aktivoi toimimaan yhteiseksi hyväksi.

”Kehittämön työskentelyssä hyvin huomioitu kaikki osallistujat ja jokaisen näkemystä/kokemusta arvostettu.”

Lämmin kiitos kaikille Kehittämön toimintaan osallistuneille!

Kaisa Hartikka
Vastaava omaistuen kehittäjä
Tukena muutoksessa -hanke, Oulun seudun omaishoitajat ry

Posted in Yleinen and tagged , .