Tukena muutoksessa -hanke

Yksilöllistä tukea omaishoidon muutostilanteeseen

Tukena muutoksessa -hanke tarjoaa yksilöllistä tukea yli 65-vuotiaille omaishoitajille ja omaisille muutostilanteessa. Tyypillinen yksilöllisen tuen tarve on silloin, kun omaishoitaja pohtii milloin hoidettavan olisi aika siirtyä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoivaan tai siirtyminen on jo tapahtunut. Hoidon tarve ja sitovuus on voinut lisääntyä niin paljon, että se kuluttaa voimavaroja ja omaishoitajan jaksaminen on koetuksella. Toisaalta taas pitkäaikaishoitoon siirtyminen on voinut tapahtua äkillisesti tai hallitsemattomasti ja korona-ajan tuomat rajoitukset ovat tehneet tilanteesta entistäkin raskaamman.

Muutosvaiheessa tuen ja puhumisen tarve voi olla suuri. Osa kuitenkin arastelee kuormittaa läheisiään omilla huolillaan ja siksi kuulluksi tuleminen on erityisen tärkeässä osassa yksilöllisen tuen tapaamisissa. Yksilöllisen tuen avulla voimme auttaa selkiyttämään elämäntilannetta sekä tarvittaessa tukea päätöksenteossa ja muutokseen valmistautumisessa. Keinoina voivat olla ”suuret korvat” ja keskustelu, oivallusten ja voimavarojen löytäminen erilaisten harjoitusten avulla, värikyniin tai pensseliin tarttuminen tai vaikka mielikuvissa tehty matka. Jollekin riittää yksittäinen tapaaminen, kun toinen hyötyy säännöllisistä kohtaamisista teemoja ja toimintoja vaihdellen. Otamme huomioon jokaisen yksilöllisiä tarpeita ja toiveita niin sisällön kuin tapaamistiheyden suhteen.

Muutamissa kohtaamisissa olemme syksyn aikana olleet myös menetyksen, surun ja luopumisen äärellä, kun omaishoitajan läheinen on yllättäen menehtynyt. Emme jätä omaista yksin myöskään näissä elämän raskaissa tilanteissa, vaan olemme tukena niin kauan kuin tarve vaatii.

Isojen elämänmuutosten keskellä uusien näkökulmien löytäminen sekä voimavarojen vahvistaminen voivat avautua toisen ihmisen tukemana. Jokainen tarvitsee jossakin vaiheessa elämäänsä muiden tukea ja apua. Erilaisista järjestämistämme ryhmistä ja kursseilta omaiset saavat vertaistukea, mutta yksilöllinen tuki on henkilökohtaista. Olemme saatavilla ja tukena muutoksessa.

Yhteydenotot ja yksilöllisen tuen sopiminen:

Kaisa Hartikka, 0400 168 792
Vastaava omaistuen kehittäjä, Sosionomi (AMK)

Teija Viitajylhä, 0400 167 764
Omaistuen kehittäjä, Toimintaterapeutti (AMK)

Posted in Yhdistys vinkkaa and tagged , .