Ystäviä ja yhteistä tekemistä – yhdessä omaisten ja vapaaehtoisten kanssa ikääntyvän arjessa

Kesä on tullut ja korona-ajan rajoituksia on helpotettu. Yllätysten ja ristiriitaisuuksien täyttämässä korona-ajan arjessa on koettu monenlaista tunteita; epätietoisuutta, turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Tunteiden kirjo on ollut laaja. Vuoden aikana on koettu myös ilon ja onnen tunteita. Iloa ovat tuottaneet pienet arjen teot ja asiat; omaisten huolenpito, ystävän yhteydenotto, luonnon seuraaminen, arkiliikkuminen.

Vuolle Setlementin senioritoiminnan kehittämishankkeessa korona-aikana ikääntyville soitettiin säännöllisesti. Soitoista tuli hyvin merkityksellisiä monelle kotona olevalle ikääntyvälle. Yksilöpuhelut nousivat erityisen tärkeäksi yhteydenpitomuodoksi, kun ryhmät, retket ja muut kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset jouduttiin keskeyttämään. Yhteisöllisyyttä ylläpidettiin videovälitteisissä kohtaamisissa ja taide- ja kulttuuritoimintaa toteutettiin etänä. Ikääntyvien heittäytyminen ja uusien toimintamuotojen haltuunotto on ollut ihailtavaa.

AVEK-ystävätoiminnalle yhteistyö omaisten kanssa on olennaista ja yhteisenä päämääränä on lisätä ikääntyvän arjen hyvinvointia. Omaiset ovat mukana läheisensä arjessa ja ovat yhteydessä ystävätoimijaan ikääntyvän luvalla. AVEK-vapaaehtoinen kohtaa ikääntyvää säännöllisesti. Poikkeusaikana kasvokkain kohtaamisten sijaan ystäväparit ovat pitäneet yhteyttä lähes koko ajan puhelimitse. Etäkohtaamiset eroavat kasvokkain kohtaamisista, mutta kaikki yhteydenpito on tärkeää ja lisää sekä ikääntyvien, että omaisten turvallisuuden tunnetta.

THL:n vanhuspalvelujen asiakkaille toteutettu Hyvinvointi korona-aikana – kyselyn (3.12.2020–13.1.2021) mukaan epidemia-aika on lisännyt yksinäisyyden kokemusta, eivätkä etäyhteydet ole korvanneet kasvokkain tapahtuvaa toimintaa (THL julkaisut 10/2021). Tampereen yliopiston professorin Marja Jylhän johtaman Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen mukaan ikäihmiset ovat enimmäkseen selviytyneet korona-ajan rajoituksista hyvin. Tutkimuksen mukaan siinä ovat auttaneet sopeutumiskyky, kekseliäisyys ja elämänkokemuksen tuoma suhteellisuudentaju. Vaihtelu on kuitenkin suurta ja osa ikäihmisistä on kohdannut isojakin vaikeuksia ja rajoituksista kärsivät myös suhteellisen hyväkuntoiset, aktiiviset ja osallistuvat ihmiset. (Suomen Akatemia 5/2021.)

Katse kääntyy jo kohti syksyä, jolloin Vuolteen seniorikerhot sekä harrastus- ja opiskeluryhmät käynnistyvät. Kasvokkain kokoontuvien alueellisten seniorikerhojen lisäksi kokoontuu myös videovälitteinen seniorikerho ja Kulttuurilauantaisin luodaan yhdessä uusia kulttuurikokemuksia.

Lämmin kiitos omaisille ja kiitos vapaaehtoiselle, että olet ikääntyvän ystävänä! Rakennetaan yhdessä hyvää arkea ikääntyville.

Tuija Lehtola
Senioritoiminnan koordinaattori
Vuolle Setlementti

Yhdistyksen viestintätyöryhmä on pyytänyt vuoden teemasta ”Onneksi on omaisyhteisö” vieraskynäkirjoituksia blogiin, joita julkaistaan vuoden kuluessa. Vieraskynäkirjoitusten sarjaan kirjoittanutta pyydetään haastamaan seuraava kirjoittaja. Tuija Lehtola haastoi seuraavaksi Paula Ylikuljun Oulun seudun muistiyhdistyksestä. Tulemme vuoden mittaan julkaisemaan myös haastettujen kirjoittajien blogitekstejä.

Posted in Ajan hermolla, Vieraskynä and tagged .