Ammattilaisille

Työskenteletkö pitkäaikaissairaiden, vammaisten, ikääntyneiden tai erityislasten parissa? Olet avainroolissa omaishoitotilanteiden tunnistamisessa.

Omainen kokee olevansa ensisijaisesti puoliso, vanhempi, sisarus tai muu läheinen, eikä välttämättä huomaa omaishoitajuuttaan. Myös ammattilaiselle tämän tunnistaminen voi olla hankalaa ja saatat pohtia, täyttyvätkö läheisen avun tarve ja hoivan sitovuus omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset.

Omaishoito ei automaattisesti tarkoita kunnallista omaishoidon tukea. Tunnistamisessa on keskeisintä hoivasuhteen puheeksi ottaminen ja sen myötä omaishoitoperheen tukeminen.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa alkava omaishoitotilanne pystytään tunnistamaan, sitä todennäköisempää on omaishoitoperheen sujuva ja turvallinen arki. Omaishoitajaksi itsensä tunnistanut osaa aiempaa helpommin hankkia jaksamista tukevaa tietoa, palveluita ja vertaistukea.

Tunnistamaton omaishoitotilanne on selkeä riski sekä hoidettavan että hoitajan hyvinvoinnille. Pitkään, vuosia jatkunut, ilman tukijärjestelmiä toteutettu läheisen hoitaminen voi johtaa omaisen uupumiseen tai sairastumiseen, kaltoin kohteluun, tapaturmien syntymiseen tai usein toistuviin hoitokäynteihin eri yksiköissä.

Sairaalassa alkava omaishoitotilanne kannattaa ottaa puheeksi omaisen kanssa viimeistään kotiutusvaiheessa.