OMAISENA ETÄÄLLÄ -kampanja

Omaisena etäällä - logoOMAISENA ETÄÄLLÄ –kampanja oli Oulun seudun omaishoitajien järjestämä valtakunnallinen tiedotuskampanja etäomaishoivan tietoisuuden lisäämiseen. Kampanjan ajankohta oli omaishoitajaviikko 24.-30.11.2014 ja sen suojelijana toimi europarlamentaarikko, etäomaishoitaja Sirpa Pietikäinen.

Kampanjan aikana etäomaishoivaa tuotiin esille eri näkökulmista. Viikon aikana etäomaishoivaa tuotiin esille lehtijutuilla, blogiartikkeleissa, etäomaishoitajien tarinoilla sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Kampanjaa varten luotiin etäomaishoivasta video sekä nettipohjainen testi, jonka avulla pystyi testaamaan, onko itse etäomaishoitaja. Video ja testi ovat edelleen aktiivisessa käytössä, ja niihin voi tutustua oheisten linkkien avulla. Katso kooste kampanjaviikosta.

Kun tietoisuus etäomaishoivasta kasvaa, myös etäomaishoivatilanteessa olevat henkilöt voivat itse tunnistaa itsensä etäomaishoitajiksi. Lisäksi hoitohenkilökunta ymmärtää ja tunnistaa etäomaishoitajat. Oulun seudun omaishoitajat on tehnyt jatkuvaa tiedotustyötä myös kampanjan jälkeen, että etäomaishoiva tunnistettaisiin, myös laissa.

Sirpa Pietikäisen tervehdys

Testaa, oletko sinä etäomaishoitaja!

Omaisena etäällä - kampanjan mainosbanneri