Tietoa etäomaishoivasta

Etäomaishoitaja on henkilö, joka auttaa tai pitää huolta etänä läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Etäomaishoitajana voi toimia aikuinen lapsi, isä tai äiti, sisar tai veli, muu sukulainen tai ystävä. Läheisen hoivaan ja huolenpitoon voi osallistua useita henkilöitä, jolloin vastuu hoivasta jakautuu useiden henkilöiden kesken.

65 000 hoitaa ja avustaa etänäEtäomaishoivatilanteita voi olla monia erilaisia hoivaa tarvitsevan sairauksista ja toimintakyvystä riippuen. Etäomaishoitaja voi matkustaa joka viikonloppu pitkän matkan huolehtiakseen läheisestään ja auttaakseen häntä seuraavan viikon haasteissa. Myös palveluasumistilanteessa tarvitaan etäällä asuvien omaisten tukea ja apua. Viikolla etäomaishoitaja on yhteydessä läheiseensä puhelimitse tai muita sähköisiä keinoja käyttäen. Erityisen tärkeää on etäomaishoitajan antama henkinen tuki, seurana ja juttukaverina oleminen.Tyypillinen etäomaishoitaja on 46-55 vuotias työssä käyvä ja hoitaa omaa vanhempaansa.Suomessa etäomaishoiva on vielä osin tuntematon hoivamuoto, vaikka etäomaishoitajat ovat merkittävä hoivaa antava ryhmä. Etäomaishoitajia on Suomessa noin 65 000. Tyypillinen etäomaishoitaja on työssäkäyvä, korkeasti koulutettu 46-55 v. nainen joka hoitaa omaa vanhempaansa.

Etäomaishoivailmiöstä on tehty raportti vuonna 2010, voit lukea sen PDF-muodossa tästä linkistä.

Soili Hyvärinen on tehnyt keväällä 2013 Pro Gradu –tutkielman etäomaishoivasta Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle: ”Vaikka missä olis niin se elämä pyörii sen hoidon ympärillä” (pdf), etäomaishoitajien kokemuksia hoivasta.

Syksyllä 2014 Oulun ammattikorkeakoulussa tehtiin laadullinen opinnäytetyö: Työssäkäyvien etäomaishoitajien kokemuksia omasta arjestaan ja sen hallinnasta (PDF). Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Opinnäytetyön tulosten mukaan ajanpuute ja ajankäytön suunnittelu ovat etäomaishoitajien arjen päällimmäisiä kokemuksia.

Metropolian Ammattikorkeakoulussa geronomiopiskelijoiden Laura Jyrän ja Kirsi Kolvankin opinnäytetyö: Hoivaa etäältä – Miten etäomaishoitajuus syntyy (PDF) valmistui huhtikuussa 2015. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää haastatteluin etäomaishoitajien kokemuksia hoivan alkuvaiheesta ja mahdollisista motiiveista sen taustalla. Työssä selviteltiin myös sitä, miten hoivan antajan ja hoivan saajan suhde on muuttunut etäomaishoivasuhteen edetessä ja motiiveja hoitosuhteen takana.

Tulevaisuudessa etäomaishoiva lisääntyy ihmisten liikkuvuuden ja väestön ikääntymisen myötä. Etäomaishoivaa annetaan jo nyt satojen kilometrien päähän tai jopa toiseen maahan.