Musiikkitoimintaa erityislapsiperheille

Oulun seudun omaishoitajat järjestää erityislapsiperheille muskareita, erityislapsille ja -nuorille Musiikkikerhoa sekä erityisnuorille Bändiklubia. Musiikkiin liittyvät toiminnat toteuttaa Liikkuva Laulureppu Ay ja rahoitus toimintaan on saatu Oulun kaupungin järjestölähtöisen ehkäisevän toiminnan rahoituksesta. Osaa toiminnoista on järjestetty säännönmukaisesti jo vuodesta 2016.

Muskaritoiminta | Musakerho | Bändiklubi

Muskaritoiminta

Muskari on koko perheen yhteinen harrastus. Muskariin osallistuu erityislapsi läheisen aikuisen/aikuisten kanssa ja mukana voi olla myös sisaruksia. Muskarikerta koostuu eri elementeistä: kehonhahmotusharjoituksista ja rytmittelyistä esim. taputukset, tömistykset, reisiin läpsytykset. Tuntiin sisältyy yhteistä soittamista, laulamista sekä laululeikkejä. Soittimina käytetään muun muassa marakasseja, kulkusia, rumpuja, kapuloita ja triangeleja. Muskaritunti sisältää aina rentoutusharjoituksen. Tunneilla käytetään myös tukiviittomia.

Muskari tarjoaa ainutlaatuisen ja perhettä lähentävän hyvänolonhetken ohjatun musiikin parissa. Muskarissa soitetaan ja lauletaan yhdessä ja samalla tuetaan esimerkiksi puheen ja kommunikoinnin kehitystä. Elävä musiikki hieroo lapsen aisteja jolloin lapsi saa kokonaisvaltaisen kokemuksen yhteisestä musiikkihetkestä. Toiminnalla vahvistetaan lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta mahdollistamalla uudenlaisia vuorovaikutuksen keinoja. Vanhempien mukana olo muskarissa mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen osallistumisen sekä opittujen asioiden hyödyntämisen kotona. Lisäksi lapsi saa vahvistavan kokemuksen aikuisen läsnäolosta ja yhdessä tekemisestä.

Lukukauden päättyessä toiminnoista kysytään osallistujilta palautetta niin toiminnan kehittämistä kuin rahoittajaakin varten. Palautteet tekevät näkyväksi toiminnan merkityksellisyyden.

Parasta on toistuvat laulut ja se miten liikkuvan laulurepun laulajat osaavat ottaa huomioon lapsen käytöksen. Tämä on parasta arkea meille. Tämä oli niin hyödyllistä, että toivon todellakin, että saamme jatkaa. Ei ole monta paikkaa minne puhumattoman lapsen kanssa voi mennä.

Muskari on ollut aivan huikea! Lapsi on mennyt aina mielellään ja nauttinut hurjasti. Välillä on ollut liikutuksen kyyneleet äidin silmissä, niin hienoa on toiminta. Korvaamatonta.

Näki toisia lapsia, kun ei muuten ole kavereita. Iloista yhteisöllisyyttä, osallisuutta jokaisen omien yksilöllisten taitojen mukaan.

Muskari on kulkenut rakkaana harrastuksena jo vuosikausia. Musiikkiryhmä on erittäin tärkeä harrastus tukemassa kokonaisvaltaista hyvinvointia niin psyykkisesti, kuin sosiaalisesti. Muskari on tukenut myös osallisuutta ja osallistumista. Muskari on harvoja asioita lapsen elämässä, joka synnyttää niin vilpittömän ja luonnollisen ilon ja onnen tunteen. Emme voisi kuvitella elämää ilman säännöllistä muskaria!

Lapsi rakastaa muskaria. Sitä odotetaan aina hartaudella ja lasketaan päiviä. Kerrankin jonnekin lähdetään mielellään ja pukeminenkin sujuu. Muskarissa ollaan hyvällä mielellä ja nautitaan alusta loppuun.

Meillä lapsella on paljon haasteita arjessa mutta tämä muskaritunti on ollut niin ihana kokemus. Lapsi viihtyy muskarissa, rakastaa musiikkia. Ihana että saa olla muskarissa juuri oma itsensä. En voisi kuvitellakaan vieväni häntä normimuskariin.

Muskareissa on opittu vuorottelua, vuorovaikutustaitoja, uusia sanoja, paikallaan olemista, rohkaistuttu ilmaisemaan ajatuksia ja tunteita. Muskarin on koettu myös olevan kuin yksi terapiamuoto. Ryhmien ohjaukseen on oltu erityisen tyytyväisiä. Vetäjien kerrotaan omaavan ”huikea taito ottaa lasten huomio”, ”huomioida ihanasti kaikki lapset” sekä olevan ”sydämellä mukana”. Moneen kertaan kiiteltyä ohjauksessa on rauhallisuus, rutiinit ja toistot, jotka kaikki luovat lapsille turvallisuutta.

Muskareita järjestetään Oulun keskustassa Oulun seudun omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa sekä Haukiputaalla.
SAtumaisen teepannukodin edustalla Nalle- ja villakoiravanhemmat sekä helistimiä soittava kissalapsi.

Musakerho

Musakerhotoimintaa kokeiltiin ensimmäisen kerran keväällä 2019 ja ryhmä loi uuden,  kaivatun toimintamuodon muskareiden ja Bändiklubitoiminnan välimaastoon. Musiikkikerhoon voivat osallistua yli 8-vuotiaat vähän muskaria enemmän haasteita kaipaavat erityislapset ja -nuoret itsenäisesti tai vanhemman kanssa. Musiikkikerho voi olla luonteva jatkoharrastus lapsille ja nuorille, jotka ovat käyneet muskarissa (tätä ei kuitenkaan odoteta). Musiikkikerhossa tehdään niin yksilö- kuin ryhmäopetusta ryhmän sallimissa rajoissa. Tärkeää on onnistumisen kokemukset kannustavassa ilmapiirissä. Erityishuomiota kiinnitetään ryhmäytymiseen ja kaverisuhteisiin. Musiikkikerhossa päästään kokeilemaan myös laajemmin soittimia, tekemään erilaisia kehonhallintaharjoituksia, rytmittelyjä, soittamista, laulamista sekä monenlaisia rentoutumisharjoitteita.

Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa erityislapsille vapaa-ajanviettoharraste. Harrastuksen tavoitteena on mahdollistaa onnistumisen kokemukset, itsenäisemmän harrastamisen kokeilemisen sekä ryhmässä toimimisen harjoittelun. Tavoitteena on lisätä erityislasten- ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.

”Lapselleni musakerho on tärkeä harrastus ja hän aina yhtä innostuneesti lähtee kerhoon. Musakerhossa on parasta ammattitaitoinen ohjaus, lämminhenkinen tunnelma ja suurinpiirtein samanikäiset kerholaiset. Jokainen lapsi huomioidaan kerhossa ja jokaisella on mahdollisuus musisoida omien kykyjensä mukaan.”
”Lapsi koki onnistumisen kokemuksia ja hän rohkastui yrittämään uusia asioita.”
”Lapsi tykkäsi paljon. Tutut laulut leikkeineen parasta. Kiva pärjätä yksin harrastuksessa ilman vanhempaa.”

Toimintaan ja ohjaukseen ollaan kautta linjan tyytyväisiä. Ryhmäkoko koetaan sopivaksi ja monipuolinen sisältö kaikkia lapsia huomioivaksi. Musakerhossa on tavoitteena mahdollistaa lapsille ja nuorille myös itsenäisemmän toiminnan hetkiä ja vanhemmat eivät siis ole aina toiminnassa mukana, vaan heitä rohkaistaankin antamaan lapselle mahdollisuus toimia itsenäisesti. Palautteessa tämä näkyy vastauksissa siinä, että vanhemmat kokevat arjen hyötynä olevan myös sen, että on ”pieni hengähdys töiden jälkeen”.

”Toivomme kovasti, että musakerho toimii jatkossakin. Musiikki on tärkeä osa lapseni elämää ja musakerhosta on tullut hänelle mielekäs oma harrastus, jossa hän voi käydä itsenäisesti.”

Ohjaajien huomio niin ryhmän moninaisuudesta kuin vanhempien vapaahetken mahdollisuuksista summaa onnistuneen toiminnan: ”Kerho on sujunut mielestämme tosi hyvin. Vaikka ryhmä on monimuotoinen, ei se ole haitannut. Kerhon pituus on sopiva. Ajassa ehtii tehdä aika paljon, koska toiminta on kokonaan ohjattua. Vaikka jokaisella kerralla on samoja elementtejä (kehonhahmotusharjoituksia, rytmittelyjä, soittamista, laulamista, tunteidenilmaisua, rentoutumista) olemme halunneet pitää toiminnan monipuolisena. Myös lapset ovat kertoneet tykkäävänsä tulla kerhoon. Vanhemmille kerho tarjoaa mahdollisuuden, vaikka piipahtaa kaupassa tai kahvilla yksin. Myös vanhemmalle on tärkeää huomata, että lapsi on jo tarpeeksi iso jäämään yksin kerhoon, että lapsi pärjää ryhmässä itsenäisesti.”

Musakerho kokoontuu Oulun keskustassa Oulun seudun omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa.
Värikäs kuva, jossa maaliläiskiä ja nuotteja.

Bändiklubi

Bändiklubin muodostavat erityisnuoret, jotka haluavat kokeilla soittamista, laulamista, rytmittämistä, sanoittamista tms. yhdessä toisten kanssa. Osallistujia bändiklubiin mahtuu kuusi, pieni osallistujamäärä mahdollistaa tuetun ohjauksen jokaiselle nuorelle. Bändiklubissa nuoret pääsevät kokeilemaan bassoa, sähkökitaraa, kosketinsoittimia ja rumpuja sekä erilaisia perkussio –soittimia sekä harjoittelemaan laulamista mikrofoniin. Lukukauden aikana nuoret luovat omanlaisensa bändin ja tuottavat mahdollisesti omaa musiikkia. Aikaisempaa musiikkikokemusta ei nuorilla tarvitse olla. Bändiklubin tavoitteena on erityisnuorten osallisuuden lisääminen ja arjen rikastuttaminen harrastusmahdollisuuden muodossa. Tavoitteena on, että nuori saa onnistumisen kokemuksia, lisää itseluottamusta sekä rohkeutta esiintyä. Yhdessä tekemisen kautta nuori saa uusia ystäviä ja kokemuksen ryhmään kuulumisesta, jolloin sosiaaliset taidot vahvistuvat.

Toiminta on lisännyt nuorten itsetuntoa, kasvattanut rohkeutta esiintyä ja vähentänyt jännittämistä yleensä, antanut onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuksia tavata muita nuoria sekä saada uusia kavereita. Tärkeintä nuorille oli uudet kaverit, soittaminen ja yhdessä tekeminen sekä erityisesti kokemus siitä, että itsellä on oma itselle tärkeä harrastus. Nuoret ovat kokeneet saavansa uusia ystäviä sekä näkevänsä vanhoja tuttuja. Parasta onkin ”Kaverit ja räppääminen”. Vanhemmat kertovat bändiklubin lisänneen nuorten itsenäisyyttä. Bändiklubilla nähdään myös olevan terapeuttisia vaikutuksia nuoriin: ”Terapiaa, Tärkeää kuulua johonkin, musiikki on kaikki kaikessa, esiintyminen tuo itsevarmuutta, saa purkaa tuntemuksia, joita ei voi muualla purkaa.”, ”Nuorelle musiikki on tunteiden tulkki ja purkaa siellä niin hyviä kuin harmillisia ajatuksiaan.”

Bändin nimi oli syksyllä 2019 ”Tytöt ja pojat” ja kauden aikana syntyi ainakin kappaleet ”Milloin loppuu rakkaus” ja ”Rahhaa, anna mulle massii!” Bändiklubissa on syksyllä soitettu kitaroita, kosketinsoittimia, bassoa, perkussioita, rumpuja sekä ukulelea. Bändikerhossa ohjaamistapa on hyvin asiakaslähtöinen: ”Kokoontumisen aluksi mietimme, mitä soittaisimme. Jokainen saa päättää mitä soittaa ja välillä vaihdetaan soittimia. Soitamme tuttuja jo olemassa olevia lauluja, mutta eniten jammailemme improvisaatiopohjalta ja laulut syntyvät siinä tilanteessa.”

Parasta Bändiklubissa oli: ”Ihan kaikki on parasta!”.

Bändiklubista on aikanaan tehty myös video, löydät sen tältä sivulta.

Bändiklubi on kokoontunut aiemmin Bysiksellä, tulevan syksyn kokoontumispaikka vahvistetaan myöhemmin.
kitara, kaksi bassoa, kaksi mikrofonia, läppäri ja symbaali nostettuna käsillä ylös.